Chodník bez asfaltu ul. Košickej pri domoch

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

V riešení
meno
Ing. Dušan Grajcár 27. marca 2016

Je veľmi smutné, keď na niektorých chodníkoch v meste sa dával asfalt už po 2 krát a na chodník na ul. Košickej nezvýšil asfalt už hneď na začiatku pri daní do užívania. Teda ten asfalt tam nikdy nebol. Viete si predstaviť občana ako v zime odhŕňa na takom chodníku sneh ? ďakujem za skoré vybavenie podnetu. Ing. Dušan Grajcár.

01. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Mesto Trebišov má pripravený prehľad komunikácií, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Požiadavka na rekonštrukciu mestských komunikácií (ciest aj chodníkov) bola spracovaná v návrhu rozpočtu na rok 2016. V schválenom rozpočte však už nie sú samostatne rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií, keďže boli presunuté do prebytku (celková výška prebytku bola schválená v sume 503.500 eur). Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva (apríl 2016) bude predložená požiadavka na vyčlenenie finančných prostriedkov z prebytku na realizáciu tohto investičného zámeru.

Oddelenie výstavby a majetku, MsÚ
14. apríl 2016

Ing. Dušan Grajcár

Po Trebišovsky : odložené ad acta.
30. november 2016

Ing. Dušan Grajcár

Tento podnet bol nahlásený ešte v marci a hneď aj bol riešený ako ináč Po Trebišovsky : odložený do neučita. A občania, ak chcete mať pred domom asfalt, kúpte si ho za vlastné a poctivo zaplatte aj daň za nehnuteľnosť.
18. september 2017

Ing. Dušan Grajcár

Je to vizitka mesta. Podnet nahlásený v marci 2016. Mesto ho ignoruje. A takých je 43 podnetov, ktoré do konca volebného obdobia nebudú vyriešené. Ako to nazvať ? Neschopnosť, lajdáctvo, ignoranstvo, drzosť ? Občania vyberte si.
19. január 2018

Odpoveď samosprávy

Chodník na Košickej ulici bude navrhnutý do zoznamu mestských komunikácií určených na opravu v roku 2018. O tom, ktoré cestné a chodníkové úseky mesto opraví v aktuálnom roku, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku, MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania