Poškodené chodníky a cesta na ulici Ľ.Podjavorinskej

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený
meno
Trebišovčan 26. mája 2016

Cesta a chodníky na ulici Ľ. Podjavorinskej sú už značne poškodené (výtlky, na chodníkoch rozpadnutý a vypadaný asfalt, rozpadávajúci sa betónový podklad chodníkov a na mnohých miestach aj cesty).Bolo by vhodné aspoň zaplátať vzniknuté diery a zceliť povrch chodníkov.

13. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Mesto Trebišov eviduje viacero mestských komunikácií, ktoré sú v poškodenom stave, vrátane cesty a chodníka na Ulici Ľ. Podjavorinskej. V schválenom zozname komunikácií určených na opravu v roku 2016 však táto ulica nefiguruje. Požiadavka na rekonštrukciu tejto mestskej komunikácie bude predložená na zapracovanie do návrhu rozpočtu na rok 2017.

Kancelária primátora
02. jún 2017

Vladimír Blahovský

Je polovica ruku 2017 a stále sa nič nezmenilo. Okrem toho treba doplniť,že na konci ulice pri garážach je po daždi voda po obrubníky a nemá kde odtekať pretože príjazdová cesta je zle vyspádovaná. Bežne tam voda stojí a týždeň, kým sa neodparí.
28. august 2017

Majka

Výtlky a pohroma na ul. Ľ. Podjavorinskej

Pozrite sa na fotografiu z ul. Ľ. POdjavorinskej, zdravý človek má problém prejsť, nieto matka s kočíkom , či doprovod s vozičkárom ... trvá to už roky, ešte nikoho nenapadlo to opraviť, je to hanba , hanba tomuto mestu .... ked zaprší voda po členky, ked nasneží nevidno kadiaľ prejsť, ked zamrzne, rovno sa treba dolámať ... robte s tým niečo ... už včera bolo neskoro!!!!!!
31. august 2017

Odpoveď samosprávy

Na Ulici Ľ. Podjavorinskej, severne od Ulice J. Husa, bola koncom mesiaca júl 2017 prevedená súvislá oprava cesty a parkovacích plôch s pokladkou nového asfaltového povrchu na ploche 890 m2. Mesto ma informáciu o zlom stave chodníka pred bytovými domami, ktorý tiež vyžaduje celkovú opravu. Predmetný chodník bol zaradený do zoznamu poškodených mestských komunikácií, z ktorého sa budú vyberať chodníky na opravu v roku 2018. O tom, ktoré chodníky a cesty sa budú v budúcom roku opravovať, rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov
18. február 2020

Odpoveď samosprávy

Výrazne poškodené chodníky aj cestná komunikácia na Ul. Ľ. Podjavorinskej boli v roku 2018 opravené v celej dĺžke, v rámci jednej z MsZ schválených etáp opráv poškodených mestských komunikácií.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ
18. február 2020

Odpoveď samosprávy

Opravou prešli aj parkovacie plochy na Ul. Ľ. Podjavorinskej.
Viď. fotodokumentácia.

Ing. Ján Bogda, odd. výstavby a majetku MsÚ
30. marec 2020

Martina ŽIŽAKOVÁ

Dobrý večer, rada by som upozornila na fakt, že ulica Ľ. Podjavorinskej pokračuje aj za obytným domom Astra. Cesta za domom je v dezolátom stave. Na niektorých miestach sa dokonca okolo kanálov prepadáva vozovka. Naposledy to bolo zaliate betónom. Ale problém sa zjavne nevyriešil. Chápem, že v meste je veľa ulíc s podobným problémom, no v tomto prípade sa už nejedná o to, že niekde je zle vyspádovaná cesta, ale o to, že sa postupne prepadáva a je riziko tam parkovať. Ak sa opravovala ul. Ľ. Podjavorinskej, prečo potom táto časť zostala neopravená.Posledných 25 rokov sa tu nič nedialo. Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania