Ulica Topoľová-znečisťovanie-ovzdušia

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

Uzavretý

Neustale znecistovanie obvzdusia!!! Spalovanie plastov a vytvaranie garcinogennych latok. Komínom !! Pan Fridrich nas tu neustale trovi svojim nezodpovednym správaním sa k ostatným. Neustále spaľuje nepovolené plasty ktoré znečisťujú obvzdusie !! Doslova sa nedá vonku dýchať !!!Prosíme vás o pomoc Uz spravte s nim konecne poriadok!!!

16. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Trnava ako príslušný orgán vykonávajúci štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán ochrany ovzdušia príslušný podľa ustanovenia § 22 písm. e) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov uskutočnilo dňa 10. 10. 2019 miestne zisťovanie na Topoľovej ulici 47 v Trnave.
Na miestnom zisťovaní bolo zistené nasledovné:
- Stacionárne zariadenia na spaľovanie paliva, ktoré sú umiestnené v rodinnom dome na Topoľovej ulici 47 v Trnave slúžia na vykurovanie objektu a na ohrev teplej vody. Zariadenia majú zabezpečený odvod spalín komínovými telesami, ktoré dostatočne umožňujú nerušený transport a rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia. V čase miestnej obhliadky zariadenia na spaľovanie paliva neboli v prevádzke. V pivničných priestoroch i v dvorovej časti objektu počas miestnej obhliadky bola uskladnená drevná hmota určená ako spaľovacie médium pre zariadenia na spaľovanie paliva.
Prevádzkovateľ a vlastník zariadenia na spaľovanie paliva bol zo strany Mesta Trnava ako orgánu ochrany ovzdušia poučený o dodržiavaní zákona NR SR č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, t. j. o povinnostiach prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie paliva.
Mesto Trnava ako orgán ochrany ovzdušia príslušný podľa ustanovenia§ 22 písm. e) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na základe zistení z miestneho zisťovania konaného dňa 10. 10. 2019 konštatuje, že podnet týkajúci za znečisťovania ovzdušia je neopodstatnený.

Odbor stavebný a životného prostredia
16. október 2019

Papagenko

Chápem Vás že je to nedokazatelné, ale navrhujem, aby ste vzali stery z komína, ktorý je zariernený a pevne verím, že tam to nájdete.
Tu sa naozaj nedá dýchat,
16. október 2019

Frantisek Sabo

Problem spalovania roznych materialov a neznesitelny smrad z takehoto konania sa na nasej ulici neustale opakuje. Je samozrejme ze ako hlavny zdroj kurenia sa pouziva drevo. Na zalozenie alebo vylepsenie horenia sa vsak casto a to aj s cielom zbavit sa casti komunalneho odpadu pouziva hlavne odpad z plastov a obalov. Staci snaha vyvetrat alebo vyjst na dvor a dym z takehoto konania vam okrem poskodenia zdravia znemozni vsetky vonkajsie aktivity. Ako hovori sprava z presetrenia spalovanie pevneho paliva sa pouziva na ohrev vody. Kedze teplu vodu a spalit komunalny odpad treba i v lete tak ide o problem celorocny.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania