Limbová-odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení
meno
Roman Taraba 23. júla 2020

Dlhodobo odstavené vozidlo bez ek +stk ...blokuje parkovacie miesto

24. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vyjadrenie, resp. vybavenie na príslušný odbor.
Kto? Mestská polícia mesta Trnava

Mesto Trnava
03. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Roman, Váš podnet sme preverili dňa 3.8.2020. Vozidlo sa na uvedenom mieste nenachádzalo.
Kto? Mestská polícia mesta Trnava
Kedy? august 2020

Mesto Trnava
10. august 2020

Matúš G

Auto je o kusok preparkované.
07. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje
alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti
prírody a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas a dokonca ani
skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, nie je zákonným dôvodom pre
intervenciu zo strany mesta. Skutočnosť,  že vozidlo nemá platnú TK je v rozpore so zákonom, a v
takomto prípade je kompetentný konať Okresný úrad, ktorý vedie príslušné evidencie a držiteľom
vozidiel bez TK ukladá pokuty. Na základe Vášho podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že neexistuje žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla o jeho odstránenie z verejného priestranstva. Ďakujeme za porozumenie.

Mestská polícia mesta Trnava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania