Ulica Čajkovského-Automobily-iné

Zodpovednosť za riešenie: Trnava

V riešení

auto s EČV, dlhodobé státie, neplatná EK, TK platná

07. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho na vybavenie Mestskej polícii. O riešení podnetu budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.
Kto? Mestská polícia Tnava

Mestský úrad v Trnave
07. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov môže mesto požadovať odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje
alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti
prírody a krajiny. Samotná skutočnosť, že vozidlo jeho držiteľ nepoužíva dlhší čas a dokonca ani
skutočnosť, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, nie je zákonným dôvodom pre
intervenciu zo strany mesta. Skutočnosť,  že vozidlo nemá platnú TK je v rozpore so zákonom, a v
takomto prípade je kompetentný konať Okresný úrad, ktorý vedie príslušné evidencie a držiteľom
vozidiel bez TK ukladá pokuty.

Na základe Vášho podnetu sme vec preverili priamo na mieste, kde sme zistili, že neexistuje
žiaden z uvedených zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Trnava žiadať držiteľa vozidla
o jeho odstránenie z verejného priestranstva.

Mestská polícia mesta Trnava
11. september 2020

Daniel

Mám otázku - chcem vedieť čo konkrétne je "ohrozovanie životného prostredia". Je to napríklad je pod autom veľká olejová škvrna?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania