Modranka

Poškodená komunikácia

Modranka - ulica Ivana Krasku


28. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Obnova aleje

Modranka - ulica Ivana Krasku


27. septembra 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Čierna skládka

Modranka - ulica Ivana Krasku


27. septembra 2017

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Skládka stavebného odpadu

Modranka - ulica Seredská


27. septembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Jamy na ceste

Modranka - ulica Vodná


24. septembra 2017

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 
August 2017

Orezanie stromu na Bosniackej

Modranka - ulica Bosniacka


31. augusta 2017

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 
V riešení
 
Neriešený
 
Júl 2017
V riešení
 
Neriešený
 

Skládka pneumatik

Modranka - ulica Seredská


15. júla 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Stavba

Modranka - ulica Seredská


15. júla 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Vyvalená dopravná značka

Modranka - ulica Seredská


15. júla 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 
Jún 2017

Poškodená značka na Dedinskej ul.

Modranka - Dedinská ulica


27. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 
Vyriešený