Stred

Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Ulica Hospodárska-chodník-chýbajúci

Stred - Ulica Hospodárska
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Nefunkčné osvetlenie na Parkovej a Sládkovičovej

Stred - Ulica Parková
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nevynesený a poškodený smetný kôš

Stred - Ulica Hodžova
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nevynesený smetný kôš

Stred - Ulica Ferka Urbánka
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Parkovacie boxy

Stred - Ulica Pekárska
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Nekvalitne spravné poklopy

Stred - Ulica Jána Hollého
Hodnotenie0
November 2018
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Poškodené vodorovné dopravné značenie

Stred - Ulica Študentská
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Stavebný odpad

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej
Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
USER NAME HERE

Trasa autobusov

Stred - Ulica Kalinčiakova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Parkovanie vozidiel na križovatke Študentská - A.Hlinku

Stred - Ulica Študentská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadnutá časť odtoku

Stred - Dolné bašty
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadavajúca sa časť chodníku pri kanalizačnom poklope

Stred - Ulica Paulínska
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prepadávajúci sa časť chodníku

Stred - Námestie sv. Mikuláša
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Pooblepovane dopravné značenie

Stred - Ulica Hviezdoslavova
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Poškodené vodorovné dopravné značenie

Stred - Horné bašty
Hodnotenie0