V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Stred

Osadenie bariéry pre prejazd

Stred - Ulica Hospodárska


17. januára 2017

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Posypanie chodníkov

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej


16. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Nedhrnuté cesty

Stred - Ulica Hlavná


12. januára 2017

6 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Neporiadok pri Cukrovare

Stred - Šrobárova ulica


05. januára 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Nedofarbené zábradlie

Stred - Ulica Hospodárska


04. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Parkovanie pizzacica

Stred - Ulica Vajanského


04. januára 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Vianočné trhy

Stred - Trojičné námestie


03. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Neodhrabané lístie a odpadky

Stred - Ulica Hospodárska


01. januára 2017

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 
December 2016

Nerešpektovanie mestského nariadenia

Stred - Ulica Hospodárska


31. decembra 2016

3 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Verejné toalety

Stred - Ulica Františkánska


31. decembra 2016

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 
Neriešený
 

Odstránené operadlá na lavičkách

Stred - Ulica Hospodárska


29. decembra 2016

3 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Neriešený
 

Neodpratané lístie

Stred - Ulica B. S. Timravy


23. decembra 2016

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Nalievanie alkoholických nápojov mladistvým

Stred - Ulica Hlavná


22. decembra 2016

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Skrátenie úradných hodín MsÚ 19.12.2016

Stred - Ulica Trhová


19. decembra 2016

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený