V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Stred

Rozpadá sa dlažba

Stred - Námestie sv. Mikuláša


23. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Doplnenie značky alebo stĺpika

Stred - Ulica Ferka Urbánka


22. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Bordel pod trafostanicou na Hospodárskej

Stred - Ulica Hospodárska


21. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Zničené parkovacie miesto

Stred - Ulica Vajanského


21. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Parkovisko pri Kalokagatii

Stred - Ulica Športová


20. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Lístie

Stred - Ulica Hospodárska


20. februára 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Pozostatok po PNS stánku

Stred - Ulica Študentská


19. februára 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Obrovský výtlk pri stanici

Stred - Ulica Kollárova


17. februára 2017

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Zlomený konár nad detským ihriskom pri Kalokagatii

Stred - Dolné bašty


17. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Informovanosť občanov mesta

Stred - Ulica Trhová


15. februára 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Psie exkrementy v okolí nášho domu

Stred - Ulica Ľudmily Podjavorinskej


14. februára 2017

38 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Nepojazdné auto

Stred - Ulica B. S. Timravy


13. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Neporiadok okolo kontajnera na elektroodpad

Stred - Ulica Halenárska


13. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Voľne pustený pes na Slávii

Stred - Ulica Rybníková


12. februára 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 

Nebezpečný výjazd Vajanského

Stred - Ulica Vajanského


12. februára 2017

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený