Západ

Autovrak na ulici

Západ - ulica Kornela Máhra


20. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Nevysypaný smetný kôš na ihrisku

Západ - ulica Bedřicha Smetanu


19. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Činnosť mestskej polície pri ZŠ Bottova

Západ - Jána Bottu


19. septembra 2018

6 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Pouličné osvetlenie

Západ - Ulica Hadriána Radványiho


18. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Neznesiteľný zápach

Západ - ulica Osvaldova


17. septembra 2018

15 komentárov

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 

Strom zakrývajúci značku

Západ - ulica Gejzu Dusíka


16. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Odpad v stojisku

Západ - ulica Botanická


16. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Trčiaci elektrický kábel

Západ - Trstínska cesta č. 1 - 23 nepárne


16. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Pokazený detský báger

Západ - ulica Čajkovského


16. septembra 2018

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Ukradnutý nákupný vozik z Billy

Západ - ulica Andreja Kubinu


12. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Vyriešený
 
V riešení
 

Nesvietiaca lampa na ulici

Západ - Ulica Terézie Vansovej


11. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

V riešení
 
Zaslané samospráve
 

Parkovacie čiary

Západ - ulica Ludvika van Beethovena


11. septembra 2018

Zodpovednosť: Trnava

Zaslané samospráve
 

Zhorené kontajnery

Západ - ulica Ludvika van Beethovena


10. septembra 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Trnava

Zaslané samospráve