čierna skládka komunálneho a stavebného otpadu

Zodpovednosť za riešenie: Turzovka

Vyriešený

Zaslal: Igor Ševcov, 18. novembra 2015

Skládka je s každým dňom väčšia ale za chvíľu sa to skryje pod snehom.
Časť odpadu je z kategórii nebezpečný. Ľudia čo to robia, na upozornenie
nereagujú.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.