Priehradná-kanalizácia-chýbajúci kanalizačný poklop

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení

Pri asfaltovaní cesty bol starý poklop poškodený a dočasne nahradený betónovým.Tento poklop zavadzia pri parkovaní a zužuje vozovku.Za vyriešenie vopred ďakujem.

28. február 2019

Jozef

Prečo SSC resp. Mesto alebo zodpovedná organizácia neosádza plastové kanalizačné poklopy a kanálové vpuste? Liatinové končia v zberných surovinách...
06. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujem za podnet. Vykoná sa obhliadka a podnet bude nahlásený správcovi, aby zariadil nápravu. Mesto Žilina
Kto? Odbor dopravy, MsÚ Žilina

Andrea Bialoňová, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
11. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Po preverení sme zistili, že ide o splaškovú kanalizáciu, ktorá je v správe spoločnosti SEVAK.
16. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Podľa vyjadrenie spoločnosti SEVAK uvedená kanalizácia nie je splašková. Je to kanalizácia, ktorá odvádza priesaky z hrádze Váhu do čerpacej stanice umiestnenej na súkromnom pozemku pri futbalovom ihrisku v Strážove. Kanalizácia spolu s prečerpávacou stanicou patrí zrejme SVP PV Piešťany.

Mesto Žilina
17. apríl 2019

Michal Škulec

Dobrý den,Ďakujem za odpoveďe.Pridám ešte jednu informáciu.V októbri minulého roka to nahlasovala moja mama našmu bývalému poslancovi Delinčákovi.Ten tento podnet preveril a dostala sa nam odpoveď.”Firma Žilinské komunikácie uvedenú opravu nestihla,z dôvodu nedostatku kapacitných možností firmy.Žiadosť je evidovaná a bude daná urgencia.Ing. Peter Rolko vedúci odboru dopravy”.Potom sa už nik neozval a ani túto závadu neodstránil.
20. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, posielam stanovisko SVP.

Chýbajúci kanalizačný poklop odvodňovacieho drénu priesakových vôd z VN Hričov, ktorý ústí do čerpacej stanice v Strážove naši pracovníci provizórne prekryjú a po nákupe nového bude položený na chýbajúce miesto.

S pozdravom,
SVP
25. september 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali SVP s prosbou o vyjadrenie.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
08. november 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali SVP s prosbou o vyjadrenie.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
12. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Po dôkladnom preverení situácie, sme ešte začiatkom mesiaca Máj 2019 vyzvali k náprave MsÚ Žilina, konkrétne Odbor dopravy, keďže pri kladení nového asfaltového koberca došlo k odstráneniu pôvodného liatinového poklopu a následnému osadeniu provizórneho betónového, ktorý prevyšuje niveletu komunikácie a nie je pre dané miesto vhodný. Tieto práce zabezpečovalo mesto Žilina ešte koncom leta 2018.

Na základe vyššie uvedených skutočností SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Správa povodia stredného Váhu Púchov požiadala mesto Žilina o zabezpečenie nápravy, t.j. uvedenia šachty kanalizácie do pôvodného stavu, ako bol pred kladením novej asfaltovej vrstvy.

S pozdravom,
Tomáš Januš
referent
Referát komunikácie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Podnikové riaditeľstvo
27. december 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme preposlali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
07. apríl 2020

Roman Šimo

Bez zmeny?
07. apríl 2020

Michal Škulec

Nič sa nespravilo...nevyriešilo
08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, uvedený podnet evidujeme v poradí opráv a bude postupne riešený v závislosti na finančných možnostiach samosprávy a kapacitných možnostiach spoločnosti, ktorá pre mesto Žilina vykonáva opravy a údržbu komunikácií. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, MsÚ Žilina

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.