Priehradná-kôš-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Uzavretý

V lokalite Strážov smerom na rybnik chodi vela cyklistov a psičkarov.Často nemaju kam vyhodit odpadky pretože jediný odpadkový kôš je na zastávke MHD.Bolo by vhodné dat odpadkový koš aj ku priecestiu smerom na rybník.

13. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Uvedený pozemok a priecestie samotné nie je v majetku ani v správe mesta, preto tu nie je možné inštalovať smetnú nádobu. Smetná nádoba je presne ako spomínate na zastávke a jej vysypávanie pravidelne zabezpečujeme. V tejto veci je možné kontaktovať Železnice SR, ktoré majú v správe uvedený pozemok. Mesto Žilina.
Kto? Odbor životného prostredia MsÚ Žilina

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
14. marec 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
v zmysle odpovede mesta Žilina preposielame podnet spoločnosti ŽSR s prosbou o vyjadrenie.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
20. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

lokalita, ktorá je popisovaná v podnete, slúži na rekreačné účely – rybárstvo, cyklistika a iné, je v bezprostrednej blízkosti záhradkárskej oblasti. Podľa § 1 ods. (2) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.“ podľa § 4 ods. (3) písm. f), g) a n)„vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev“, „zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci“ a „zabezpečuje verejný poriadok v obci“.

Vzhľadom k tomu, že ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy, spravujú železničnú infraštruktúru vlastnenú štátom na Slovensku, sú povinné zabezpečiť prepravné a dopravné služby.

V osadení smetného koša ŽSR by sme videli opodstatnenie v tom prípade, ak by slúžil pre zamestnancov ŽSR v službe, či cestujúcu verejnosť. V tomto konkrétnom prípade tomu tak nie je. Podľa nášho názoru osadenie smetného koša a zabezpečenie pravidelného vývozu smetí je v kompetencii mesta Žilina.

S pozdravom,

Ing. Ľubomír Mitas
Vedúci referent komunikácie
Odbor komunikácie a marketingu
ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
24. júl 2019

Michal

Mesto predsa v uvedenej lokalite vlastní pozemok hneď za priecestím na druhej strane kde by sa kôš umiestniť mohol, len by trebalo chcieť.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania