Rosinská-cyklotrasa-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Roman Šimo 01. marca 2019

Rosinská cesta je frekventovaná ulica. Je spojnicou od obce Rosina po Celulózku (Vodné dielo). V minulosti prebehli diskusie o vybudovaní cyklochodníka v obidvoch smeroch v tejto lokalite. Realizácia cyklotrasy je určite dôležitá hlavne z dôvodu bezpečnosti všetkých zúčastnených účastníkov cestnej premávky.

02. marec 2019

Jozef

Dobudovať chodník oddelený výškovo Zábraniu od cyklotrasy, lebo potom budú cyklisti ohrozovať chodcov...
02. marec 2019

Jozef

Dobudovať chodník oddelený výškovo zábranou od cyklotrasy, lebo potom budú cyklisti ohrozovať chodcov...
13. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, podnet sme zaslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina

Andrea Bialoňová, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
20. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V tomto prípade ide o finančne náročnú investíciu, ktorá nie je krytá v rozpočte mesta na tento rok. Preto v súčasnosti Mesto Žilina s vybudovaním cyklotrasy neuvažuje. Podnet evidujeme, bude potrebné ho riešiť spolu s úpravou chodníka pre chodcov. Mesto Žilina.
Kto? Odbor dopravy MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
20. marec 2019

Roman Šimo

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Samozrejme som nepočítal s tým, že už v roku 2019 sa tento a jemu podobné podnety budú riešiť. Budem rád, ak sa stihne projekt zrealizovať už v priebehu tohto volebného obdobia. V minulých rokoch, sa veľa v tejto lokalite zanedbalo.
21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Pre doplnenie uvádzame, že na príprave uvedenej cyklotrasy pracujeme a v súčasnosti prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Ide o dosť náročný proces a až po jeho skončení môžeme pristúpiť k plánovanej realizácii.
Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
23. júl 2019

Matúš 👍

Otázka na mesto: Nakoľko väčšina pozemkov pod budúcou cyklotrasou je vysporiadaná (červená), nie je možné postaviť cyklotrasu aspoň na vysporiadaných pozemkoch? Okolo SOŠ dopravnej, po internáty a napojiť na jestvujúcu cyklotrasu na Hlbokej? Rozdeliť projekt na 2 etapy a to, čo sa stavať už dá, postaviť (to sa týka aj Rosinskej cesty v podnete). Alebo namiesto nevykúpených pozemkov, pokračovať v príprave predĺženia na Galimex a Rosinu (modrá)? Predsalen pozemky medzi cestou a chodníkom sa od ŽSK získavajú jednoduchšie ako od súkromníka.
01. december 2019

Roman Šimo

Vyzerá, že cyklotrasa je "na spadnutie". Odhadujem, že do roka-troch sa začne stavať.
14. december 2019

Matúš 👍

Na poslednom MsZ poslanci schválili predloženie žiadosti na dotáciu z IROPu a zároveň spolufinancovanie z rozpočtu na I. etapu od ZŠ Karpatská okolo nedostavanej športovej haly, k internátu až po križovatku Rosinská x Majerská (červená v mojom predchadzajúcom komentári v mapke).
22. január 2020

Matúš 👍

Mohlo by mesto informovať o aktuálnom stave.
22. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet sme opäť poslali samospráve.

S pozdravom
administrátor Odkazu pre starostu pre Žilinu
28. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v uvedenej lokalite sa realizuje prípravná fáza projektu budovania cyklotrasy V9, ktorá spojí Rosinskú cestu s Vodným dielom a následne aj s centrom mesta. Cyklotrasa je rozdelená na 3 úseky, pričom práve 1. úsek je z hľadiska prípravy najjednoduchší a dá sa očakávať, že realizácia prebehne ešte koncom roka 2020, za predpokladu úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP. Mesto Žilina.
Kto? Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, MsÚ Žilina

Mgr. Andrea Bialoňová, odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou MsÚ Žilina
04. február 2020

Matúš 👍

Dúfam, že sa bude myslieť na zábrany proti parkovaniu áut na cyklotrase, lebo zvýšený obrubník nemusí postačovať.
04. február 2020

Roman Šimo

Ja nie som celkom za stavanie akýchkoľvek zábran. Možno to skúsiť bez toho a čas ukáže, či sme kultivovaný národ alebo nie. Samozrejme, tiež s ťažkým srdcom som uvažoval o nejakých estetických bariérach proti výjazdu áut.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.