Rosinská-cyklotrasa-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Žilina

V riešení
meno
Roman 01. marca 2019

Rosinská cesta je frekventovaná ulica. Je spojnicou od obce Rosina po Celulózku (Vodné dielo). V minulosti prebehli diskusie o vybudovaní cyklochodníka v obidvoch smeroch v tejto lokalite. Realizácia cyklotrasy je určite dôležitá hlavne z dôvodu bezpečnosti všetkých zúčastnených účastníkov cestnej premávky.

02. marec 2019

Jozef

Dobudovať chodník oddelený výškovo Zábraniu od cyklotrasy, lebo potom budú cyklisti ohrozovať chodcov...
02. marec 2019

Jozef

Dobudovať chodník oddelený výškovo zábranou od cyklotrasy, lebo potom budú cyklisti ohrozovať chodcov...
13. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, podnet sme zaslali zodpovedným osobám na riešenie. Mesto Žilina

Andrea Bialoňová, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
20. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V tomto prípade ide o finančne náročnú investíciu, ktorá nie je krytá v rozpočte mesta na tento rok. Preto v súčasnosti Mesto Žilina s vybudovaním cyklotrasy neuvažuje. Podnet evidujeme, bude potrebné ho riešiť spolu s úpravou chodníka pre chodcov. Mesto Žilina.
Kto? Odbor dopravy MsÚ

Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
20. marec 2019

Roman

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Samozrejme som nepočítal s tým, že už v roku 2019 sa tento a jemu podobné podnety budú riešiť. Budem rád, ak sa stihne projekt zrealizovať už v priebehu tohto volebného obdobia. V minulých rokoch, sa veľa v tejto lokalite zanedbalo.
21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Pre doplnenie uvádzame, že na príprave uvedenej cyklotrasy pracujeme a v súčasnosti prebieha proces majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Ide o dosť náročný proces a až po jeho skončení môžeme pristúpiť k plánovanej realizácii.
Martina Žureková, Odbor tlačový a zahraničných vecí, MsÚ Žilina
23. júl 2019

Matúš 👍

Otázka na mesto: Nakoľko väčšina pozemkov pod budúcou cyklotrasou je vysporiadaná (červená), nie je možné postaviť cyklotrasu aspoň na vysporiadaných pozemkoch? Okolo SOŠ dopravnej, po internáty a napojiť na jestvujúcu cyklotrasu na Hlbokej? Rozdeliť projekt na 2 etapy a to, čo sa stavať už dá, postaviť (to sa týka aj Rosinskej cesty v podnete). Alebo namiesto nevykúpených pozemkov, pokračovať v príprave predĺženia na Galimex a Rosinu (modrá)? Predsalen pozemky medzi cestou a chodníkom sa od ŽSK získavajú jednoduchšie ako od súkromníka.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.