Hliny

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Vajanského-zvislá značka-poškodená

Hliny - Vajanského
13. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Suvorovova-neporiadok a odpadky-hrdzavý stĺpik

Hliny - Suvorovova
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Bajzova-kôš-chýbajúci (tetrapaky)

Hliny - Bajzova
07. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie2
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hlinská-cesta-rozbitá (väčší úsek) (Hlinská č. 26)

Hliny - Hlinská
07. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rajecká ul.-zábradlie-poškodené (pri podchode) (strana od trate)

Hliny - Rajecká ulica
05. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hlinská-strom-ostránenie pňa

Hliny - Hlinská
02. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Apríl 2021
V riešení
 
meno užívateľa

Bajzova-strom-neorezaný (Bajzova 17/19)

Hliny - Bajzova
28. apríla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Hlinská-neupravený terén po výmene horúcovodov (Hliny)

Hliny - Hlinská
25. apríla 2021 Komentáre2 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Komenského-kôš-poškodený

Hliny - Komenského
23. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Puškinova-kôš-chýbajúce kontajnery na separovaný odpad

Hliny - Puškinova
23. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Antona Bernoláka-strom-suchý (A. Bernoláka 25)

Hliny - Antona Bernoláka
20. apríla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Bajzova-neupravené trávnaté plochy po výmene horúcovodov

Hliny - Bajzova
25. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Bajzova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Hliny - Bajzova
20. apríla 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Juraja Fándlyho-kanalizácia-upchatá (x Spanyolova)

Hliny - Juraja Fándlyho
19. apríla 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Lichardova-zvislá značka-vyblednutá

Hliny - Lichardova
17. apríla 2021 Komentáre0 Hodnotenie0