Kopčianska - odstavené vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Petržalka, 21. september 2020
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Kopčianska - odstavené vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Petržalka, 21. september 2020
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Kopčianska - odstavené vozidlo s EČV, 2 roky bez platnej TK a EK

Petržalka, 21. september 2020
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Dlho pokazené auto 2 roky bez stk

Haanova - problémové parkovanie

Petržalka, 20. september 2020
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Dobrý deň, mestská polícia pravidelne a dlhodobo parkuje pri svojej stanici na Haanovej autá na mieste, kde je to žltou súvislou čiarou zakázané. K dispozícii má pritom vlastné parkovisko, takže takéto parkovanie je čisto ukážkou arogancie od ľudí, ktorí za rovnaké správanie dávajú iným pokuty. Otázka na magistrát: zabezpečí poučenie a prípadne preškolenie príslušníkov mestskej polície alebo treba každý ich priestupok odteraz oznamovať polícii?

Bratská - Zeleň a životné prostredie

Petržalka, 19. september 2020
Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta
V riešení

Pri štátnej hranici s Rakúskom v Petržalke je vysadené nové stromoradie. Sú tam tri rady stromov a kríky na pomerne dlhom úseku. Neviem kto to vysadil, ale je to chvályhodné. Nemohlo by sa niečo také vysadiť aj pri hlavných cestných ťahoch, napríklad na Dolnozemskej a Panónskej ceste v Petržalke, aby sa oddelili tieto cesty od obytnej časti a zlepšilo sa tým ovzdušie a hlučnosť?


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

1732 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 144
Trend: Stúpajúci (+60)


3420 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 82
Trend: Klesajúci (-11)


964 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 85
Trend: Stúpajúci (+45)


viac »