Bernolákova-stavby a budovy-opustená budova

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 18. decembra 2018

Strašiak v meste. Rozmachom informačných technológii kamenné novinové stánky stratili na význame a životaschopnosti už pred rokmi, obzvlášť ak sú mimo polyfunkčných centier a peších zón. Je na mieste sa zaoberať touto problematikou, lebo fyzický potenciál a rentabilnosť zanedbaného skutkového stavu tohto predajného stánku je takmer nulová.

21. december 2018

Odpoveď samosprávy

Prevádzkovateľ predajného stánku ukončil svoju podnikateľskú činnosť, avšak uvedený stánok sa stane súčasťou nového podnikateľského zámeru fi Agro Turiec, s.r.o., Vrútky, ktorá má na uvedenú nehnuteľnosť uzatvorený nájomný vzťah s Mestom Banská Bystrica a to pre umiestnenie predajne agrovýrobkov.

Eva Chmelíková, Mestský úrad, oddelenie kultúry, Banská Bystrica

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.