Centrum

Odpadky, neporiadok

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83


11. septembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Nelegálne parkovisko

Centrum - Profesora Sáru


10. septembra 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Júl 2017

Reklamná obluda na Námestí slobody

Centrum - Námestie slobody


28. júla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Krátery v križovatke

Centrum - Jegorovova


27. júla 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
 

Zablokovaný chodník pre chodcov pred budovou OCA

Centrum - Janka Kráľa


25. júla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Vytekanie splaškov s kanalizácie na Komenského ulici

Centrum - Komenského


19. júla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Dodávky parkujúce v obytnej zóne Trieda SNP 50

Centrum - Trieda SNP


14. júla 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Jún 2017

Korčuliarska dráha - odkladanie bicyklov

Centrum - Námestie slobody


12. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 
Máj 2017

Diera v ceste

Centrum - Horná


24. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený
 

Smeti pod kríkmi pred ZŠ SNP 20

Centrum - Trieda SNP


24. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
 

Vyznačenie parkovacích miest na ul.Lazovná

Centrum - Lazovná


24. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Chýbajúce vodorovné dopravné značenie na obchvate

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17


20. mája 2017

Zodpovednosť: Národná diaľničná spoločnosť

Neriešený
 

Zničený prechod pre chodcov

Centrum - 29. augusta


15. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Nezakrytý kanál

Centrum - Petelenova


12. mája 2017

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

V riešení
 

Drsný betón na novej korčuliarskej dráhe.

Centrum - Námestie slobody


10. mája 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý