Centrum, Naposledy komentované

Neriešený
 
meno užívateľa

Skuteckého-zábradlie-chýbajúce

Centrum - Skuteckého
18. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bakossova-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Bakossova
18. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Horná-zábradlie-chýbajúce

Centrum - Horná
20. augusta 2019 Komentáre7 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Námestie slobody-cesta-výtlk

Centrum - Námestie slobody
09. júna 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Štadlerovo nábrežie-semafor-zle nastavený

Centrum - Štadlerovo nábrežie
12. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vajanského námestie-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Vajanského námestie
28. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Na Troskách
28. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-cesta-výtlk

Centrum - Na Troskách
10. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dolná-Verejné služby-iné

Centrum - Dolná
01. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

29. augusta-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - 29. augusta
05. novembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Námestie SNP-Mestský mobiliár-iné

Centrum - Námestie SNP
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie slobody-chodník-výtlk

Centrum - Námestie slobody
31. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vajanského námestie-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Centrum - Vajanského námestie
03. septembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie3
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kanálový vpust pri OC Europa

Centrum - Na Troskách
09. júna 2012 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-vertikálna značka-neaktuálna

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
25. októbra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0