Radvaň

V riešení
 
USER NAME HERE

Orez stromov Kalinčiakova ul.

Radvaň - Kalinčiakova
Hodnotenie0
September 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Dopravné značenie - Poľná ulica smerom na Stupy, Malachov

Radvaň - Poľná
Hodnotenie0
August 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Namaľovanie prechodu pre chodcov, blízko McDonaldu

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
Hodnotenie0
Júl 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Požiadavka majiteľov garáží a verejnosti -Radvaň

Radvaň - Radvanská
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Kameňolom na Nám.Ľ.Štúra

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
Hodnotenie0
Jún 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Odpad z orezu stromov

Radvaň - Radvanská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Umiestnenie smetných nádob Kalinčiakova ul.

Radvaň - Kalinčiakova
Hodnotenie0
Apríl 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

Papierové rezervačky

Radvaň - Bernolákova
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Vyčistenie priestorov od smetiska Zvolenská cesta

Radvaň - Bernolákova
Hodnotenie0
Marec 2018
Neriešený
 
USER NAME HERE

Neprehľadná križovatka,výjazd vedľajšej c. (Radvanská-Bernolák.)

Radvaň - Radvanská
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Chodník na Radvanskej ulici nie je cesta pre autá -osaďte stĺpik

Radvaň - Radvanská
Hodnotenie0
Január 2018
V riešení
 
USER NAME HERE

"Oprava krajníc" pred zimou

Radvaň - Poľná
Hodnotenie0
December 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Stále svietiace verejné osvetlenie

Radvaň - Poľná
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Koniec Poľnej ulice (už časť Stupy)

Radvaň - Poľná
Hodnotenie0
November 2017
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Semafor

Radvaň - Sládkovičova 2-6, 1-13
Hodnotenie0