Americké námestie-rozvodné siete-poškodená rozvodná skriňa

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Neriešený
meno
Peter Oravec 21. marca 2021

Poškodená, otvorená skriňa na Americkom námestí. Prosím o riešenie.

21. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
22. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň, skrinka bola opravená, prosím označiť ako vyriešené.
S pozdravom.
02. júl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
skrinka je opäť v dezolátnom stave, preto prosím admina o znovuotvorenie podnetu a o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
02. júl 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný samospráve s upozornením na aktualizáciu.

S pozdravom

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk
09. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

skriňa nie je súčasťou verejného osvetlenia.
Leží na pozemku reg. C-KN, parc. číslo 21902/1, k.ú. Staré Mesto. Na uvedený pozemok bol dňa 30.03.2015 vydaný protokol o zverení zelene, spevnených plôch, pešej komunikácii a parkového mobiliáru do správy MČ Staré Mesto. Ako je vidieť na fotografiách, skriňa sa nachádza v rámci zelene Avionského Parčíku.
Z tohto dôvodu podnet preposielame na MČ Staré Mesto.

S pozdravom
Kto? Mestská časť Staré Mesto

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
09. júl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Staré Mesto
27. júl 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom

Barbora Kmeťová
Odkaz pre starostu
odkaz@institutsgi.sk
27. august 2021

Martin Uváček

Neriešené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania