Kadnárova-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Miro 04. júna 2021

Bytový dom Kadnárova 30-32-34, vchod 34 bok domu od parkoviska sú 2 stromy - Celfis ktoré treba orezať. Konáre sa dotýkajú fasády domu, aj na druhu stranu sú rozrastené. Je len jar a konáre porastú dalej.prosím čím skôr orezať.
Ďakujem. Miro.

07. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Objednáme orez predmetného stromu u nášho externého dodávateľa arboristických prác. Termín realizácie predpokladáme na prelom júna a júla 2021.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
10. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Prostredníctvom interného preverenia majetkovoprávnych vzťahov vo vzťahu k predmetnej drevine bolo zistené, že drevina rastie na pozemku vlastnenom Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. Ten nebol zverený do správy MČ Bratislava - Rača a tak podnet preposielame kolegom na doriešenie.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
10. jún 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
05. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie tvorby mestskej zelene

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
21. september 2021

Miro

Dobrý den.
Pomalý budú 4 mesiace od uverejnenia podnetu a nič sa nedeje. Len strom rastie dalej a už je úplne nalepený na dome.
Miro.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania