Chodník zničený autami - kto zaplatí opravu?

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Netro 20. septembra 2014

V zmysle § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Týmto Vás žiadam o ochranu a zveľadenie mestského majetku pred úplným zničením a to prostredníctvom zrušenia parkovacích miest na chodníku v tejto lokalite (a zároveň v ostatných lokalitách mesta vo vašej pôsobnosti) a následnou opravou chodníka, aby sa na ňom nezabili/nezranili chodci. Pripomínam, že Nárok na parkovacie miesto neexistuje zo zákona, ale zo zákona máte povinnosť chrániť mestský majetok.

V prípade nečinnosti do 1.12.2014 podám sťažnosť v zmysle § 3 odsek 1 písmeno b) Zákona č. 9/2010 Z.z. (zákon o sťažnostiach) a v prípade ďalšej nečinnosti následne i trestné oznámenie.

21. september 2014

Jaro

Parada, tak tomuto hovorim odkaz pre starostu. Uplne s Vami suhlasim a podporujem.
06. apríl 2021

Martin Uváček

A podali ste teda tú sťažnosť či trestné oznámenie? Lebo predpokladám, že táto časť chodníka je dodnes zničená.
04. júl 2021

Martin Uváček

Opravu sme zaplatili my všetci. Medzičasom opravené. Podnet vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania