M. Schneidera Trnavského-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený

Prosím o odstránenie vraku.

10. január 2023

Odpoveď samosprávy

Vozidlo pôjdeme preveriť. S účinnosťou od 01.07.2021 došlo k zrušeniu kontrolných nálepiek emisnej a technickej kontroly, preto už nie je pre nás možné jednoducho posúdiť platnosť EK a TK skontrolovaním nálepiek na čelnom skle. O preverenie platnosti TK a EK musíme vždy požiadať okresný úrad. Vozidlo nahlasujeme na okresný úrad aj pokiaľ nemá tabuľky s EČV.

V prípade neplatnosti EK a TK alebo chýbajúceho EČV predmetného vozidla informujeme príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií. Platnosť TK a EK je povinný preverovať orgán polície alebo okresný úrad - odbor dopravy a pozemných komunikácií. Mestá a obce nemajú právomoc sledovať a kontrolovať EČV alebo platnosť technickej a emisnej kontroly vozidiel.

Mestá a obce v prípade odstraňovania vozidiel môžu postupovať len v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dôvodom na odstránenie vozidla podľa tohto zákona nemôže byť chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK a EK, nakoľko to zákon neumožňuje a platnosť alebo neplatnosť TK a EK nemá žiadny vplyv na vykonanie ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľadu obce musia byť preukázateľné, nie len pre samotné odstránenie vozidla ale aj v rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona o odpadoch o tom či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP. V prípade ak neboli dodržané zákonné dôvody okresný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a spracovateľ vozidiel nemôže vozidlo začať „likvidovať“.

Všetky nepojazdné motorové vozidlá nahlásené na Odkaze sú v procese ich riešenia. Pre nás je veľká pomoc, že ich občania prostredníctvom Odkazu nahlasujú. Aj na základe týchto podnetov ich vieme začať riešiť.

To, že v reálnej praxi samosprávy nedokážu ani po dvoch rokoch dané vozidlo z verejného priestranstva odtiahnuť je dôsledok toho ako je celý proces nastavený platnou legislatívou. Mestská časť, alebo magistrát, nemôžu konať inak ako v rámci kompetencií zverených zákonom. Auto stojace na parkovisku netvorí prekážku cestnej premávky - preto nezasiahne polícia. A to, že nemá TK a EK alebo má vypustené pneumatiky a dva roky sa nepohlo z miesta NIE JE podľa žiadneho súčasne platného zákona platného v SR dôvod na jeho odtiahnutie. A ani samospráva a ani žiaden nespokojný aktívny občan nemá právo zasahovať vlastníkovi takéhoto vozidla do jeho vlastníckych práv. Legislatíva dala jedine okresným úradom právomoc konať ďalej v týchto veciach a udeľovať pokuty alebo auto nakoniec vyradiť z evidencie.

Ing. Rastislav Bagar
prednosta MÚ mestskej časti Bratislava-Dúbravka
05. október 2023

Odpoveď samosprávy

Vozidlo bolo odstránené.
Kto? Oddelenie životného prostredia

Ing. Rastislav Bagar
prednosta MÚ mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Diskusia

Diskusia k tomuto podnetu bola uzatvorená.