M. Schneidera Trnavského-kôš-nevhodne umiestnený

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

V riešení

prosím o prehodnotenie umiestnenia kontajnerov ďalej od lavičiek na pôvodné miesto mimo chodníka pre chodcov

08. jún 2023

Odpoveď samosprávy

Pripravuje sa spoločné stojisko so zapustenými kontajnermi na základe predbežnej dohody zástupcov vlastníkov bytových domov M.Sch. Trnavského č.18, 20 , 22 a Alexyho 1A.
Toto stojisko by malo byť umiestnené mimo pešiu zónu. Po vybudovaní zapusteného stojiska budú kontajnery odstránené.
Do vybudovania spoločného stojiska, po dohode s OLO, budú kontajnery pre bytové domy M.Sch. Trnavského č.18 a 22 dočasne premiestnené mimo pešiu zónu, tak aby bol zabezpečený prístup vozidiel OLO.
Z tohto hľadiska bolo realizované aj dopravné značenie, ktoré zakazuje parkovať vozidlám najmä pred bytovým domom č.22, aby v tomto mieste bol umožnený bezpečný prejazd vozidiel OLO.
Kto? Oddelenie územného rozvoja

Ing. Rastislav Bagar
prednosta MÚ mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania