(Ne)odvoz separovaného odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Neriešený
meno
Lacko 15. decembra 2015

Stojisko separovaného odpadu je opakovane zapratané odpadom mimo kontajnerov. Tento problém bol nahlásený už 17.6. a následne označený za vyriešený, čo však nezodpovedalo skutočnosti. Opakovane sa na stojisku objavujú odpady mimo kontajnerov ako bolo oznámené naposledy v aktualizácii 5.12. aj s uvedením príčiny tohoto stavu (nevyprázdňovanie preplnených kontajnerov). Minulý týždeň bolo stojisko vyčistené a odpad mimo kontajnerov odvezený (podľa mojich informácii nie mestskou časťou, ale z iniciatívy obyvateľov). Dnes, t.j. 14.12. sa opätovne začal napĺňať scenár uvedený v aktualizácii podnetu zo 17.6.: kontajnery sú preplnené a vedľa nich sa objavil prvý pytel. Ak urýchlene nebudú kontajnerý vyprázdnené, pytle mimo kontajnerov sa začia hromadiť. Kto ich potom odvezie?

17. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vybavenie.

Jana Plevová
18. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenie spoločnosti OLO - Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v zbernom hniezde na Hlavnej / Husovej ul. sú aktuálne 3 ks ( 1100 l ) zberné nádoby na plasty s odvozom v stredu a v sobotu.
Nakoľko 15.12.2015 bol utorok, čiže deň pred odvozným dňom, nádoby boli preplnené. Systém odvozu triedeného odpadu je nastavený na 2x do týždňa a nie je možné vykonať častejší vývoz.

Jana Plevová
20. december 2015

Lacko

Dovoľujem si pripomenúť, že sa nejedná iba o 3 kontajnery na plasty. Okrem nich sú na stojisku aj kontajnery na kovy a papier. Stačí ak sa nevyprázdni hociktorý z nich a spustí sa lavína odpadkov okolo. Ak nie je možný častejší odvoz, je potrebné stojisko zrušiť. O to naliehavejšie, že okolo nich vedie v podstate jediná komunikácia na Kolibu kam smeruje vo voľné dni mnoho ťudí. Nevytvárajte na Kolibe ďalší Luník! To stojisko predsa môže byť na menej exponovanom mieste (napr. pri SMHU kde pôvodne aj bolo).
22. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania opakovane písomne požiadalo v predmetnej veci Magistrát hlavného mesta o vyriešenie situácie.Jana Plevová
08. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

odvoz komunálneho odpadu je realizovaný spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. na reklamáciu nevyvezeného odpadu prosím kontaktuje priamo spoločnosť OLO, a.s. na ich stránkach:
http://www.olo.sk/reklamacie/. Na každom kontajneri má byť nálepka s dňom odvozu odpadu, kde môžete skontrolovať termín.
Ak je kapacita kontajnerov nedostatočná, musí to riešiť správca príslušného bytového domu, ktorému kontajnery patria a objednať ďalšie kontajnery naviac.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava
09. január 2016

Lacko

Reakcie na podnet ako aj jeho uzatvorenie ako neriešeného považujem za nekompetentné a alibistické. Aký správca akého bytového domu má doobjednať kontajnery? Vedia kompetentní kde sú kontajnery umiestnené? Žiadny bytový dom sa tam nenachádza, ide o verejnú komunikáciu! Prikladám fotografie z 23.12. (bez snehu) a 5.1. (so snehom), t.j. obidve zo dňa pred sviatkami ako dôkazy o vyprázdňovaní kontajnerov. Pripomínam: ak nie je možné zabezpečiť kultúrnosť tohoto miesta, treba presunúť stojisko na menej exponované miesto.
20. august 2016

Robert Puk

Smetisko v centre Koliby.

Tento dlhoročný problém sa vlečie sústavne, napriek upozorneniam na radnicu, magistrát a iné inšitúcie.
30. október 2016

Lacko

Zaregistroval som, že podnet bol de facto aktualizovaný novým podnetom "Permanentná čierna skládka" zo dňa 9.9. t.r. Ako jeho vyriešenie má byť odpoveď že stojisko bolo vyčistené. To že takéto vyčistenie vydrží maximálne jeden, dva dni je už asi vedľajšie. Toto stojisko separovaného odpadu absolútne neplní svoj účel a treba ho zrušiť, prípadne presunúť na menej exponované miesto. Je tam stále neporiadok a špina a je pri ňom zastávka MHD a detské ihrisko!!!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania