Opustená trafika.

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený

Prosím odstrániť.

24. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
ďakujeme za podnet. Dovolíme si Vás informovať, že listom zo dňa 14.10.2015 bola spoločnosť KAJAB, s.r.o. vyzvaná k úhrade za užívanie pozemku bez právneho titulu od októbra 2015 v sume 50,19 Eur/mesačne. Spoločnosť KAJAB, s.r.o. nepožiadala o prenájom pozemku pod stánkom, ani neuhrádza úhradu za užívanie pozemku pod stánkom bez právneho titulu.

Listom zo dňa 14.03.2016 bola spoločnosť KAJAB vyzvaná na vypratanie pozemku ku dňu 31.05.2016, nakoľko hlavné mesto SR Bratislava nesúhlasí s umiestnením stánku v danej lokalite na ďalšie obdobie, stánok nebol upravený, aby splňal základné estetické požiadavky v zmysle výzvy hl. mesta zo dňa 14.01.2016 a z dôvodu, že vlastník stánku nepožiadal o prenájom pozemku.

Vzhľadom na skutočnosť, že v určenej lehote neprišlo k odstráneniu stánku pripravuje oddelenie nájmov majetku podklady na odstúpenie pre legislatívno - právne oddelenie za účelom vypratania pozemku súdnou cestou.


Oddelenie komunikácie a marketingu
19. november 2019

Martin Uváček

Trafika he už preč. Vyriešené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania