Blokovaná križovatka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
meno
Andrej Salner 09. februára 2010

Na Hollého ulici pred vyše dvoma týždňami robila nejaká firma niečo s vodovodným potrubím. Vyvŕtali jamu cez jeden z dvoch jazdných pruhov, čím ešte viac skomplikovali výjazd z ulice. Odvtedy je síce jama zasypaná ale vyše dva týždne je bez pohybu a ľavý pruh je neprejazdný. V jednom pruhu teda čakajú vozidlá odbočujúce vpravo na Špitálsku, vľavo na Špitálsku a pokračujúce rovno na Rajskú. Niekedy sa tu čaká dlhé minúty a problém sa dotýka aj množstva sanitiek obsluhujúcich Onkologický ústav Sv. Alžbety aj Nemocnicu Milosrdných.

11. február 2010

Odpoveď samosprávy

Problém na Hollého ulici, ktorý opísal p. Andrej Salner, sa týka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Požiadali sme ich zástupcu o vyjadrenie. Posielam vám ho v plnom znení:

Na Hollého ulici č.13 vznikla porucha na hlavnom vodovodnom potrubí 18.1.2010, čo bol pondelok. Došlo k roztrhnutiu liatinového vodovodného potrubia v dĺžke cca 1m. K oprave samotnej poruchy našou spoločnosťou InfraServices a.s. došlo vo večerných hodinách ešte v ten istý deň t.j. 18.1.2010. Na druhý deň sme výkop zasypali predpísaným materiálom, ktorým je vlhký štrk. Čakala nás ešte jedna úloha, bolo potrebné vybúrať tzv. betónové previsy na ceste, ktoré vznikli vymytím podložia prúdom vody z poškodeného potrubia. Táto robota bola uskutočniteľná vzhľadom na hustú premávku na križovatke ulíc Hollého-Špitálska až cez víkend, t.j. 23.1.2010 – sobota.

Keďže sme v zimnom období, s konečnou úpravou pozemnej komunikácie je to zložitejšie. Tu sú dôvody:

1.komplikáciou je vlhký štrkopiesok používaný na zásypy výkopov po opravách porúch. V mrazoch, t.j. pri teplotách nižších ako 0 st.Celzia táto masa štrku zamŕza, a ako je známe, voda pri svojej premene na ľad zväčšuje svoj objem. Takto zamrznutý štrk je nielen objemovo väčší, ale sa ani nedá poriadne zhutniť. Z tohto dôvodu vždy čakáme na plusové teploty, aby štrk rozmrzol, zmenšil svoj objem a bolo ho možné poriadne zhutniť. Inak by neskôr mohol vzniknúť na danom mieste prepad v dôsledku vzniknutého prázdneho priestoru medzi betónom a zásypovým materiálom.

2.komplikáciou je to, že betonárky pri teplotách nižších ako 0st. Celzia jednoducho nepracujú. Zamŕza im voda v ich systémoch, preto v takomto počasí sú zväčša zatvorené. Jednodňové oteplenie ich zväčša neprinúti otvoriť a vyrábať betón, je to aj otázka ekomoniky. Preto výroba betónu a možnosť betónovania výkopov, ak sú tieto pripravené na betonáž, t.j. zasypané a riadne zhutnené, je veľmi sporadická. Náš dodávateľ sa samozrejme snaží tieto práce – betónovanie a asfaltovanie, vykonávať načas, ale je priamo závislý od chodu betonárok. Niektoré betonárky síce robia, ale sú zmluvne viazané stavebníkom na nejakú veľkú stavbu na určité množstvo betónu v daný deň, preto ho nechcú poskytovať iným.

3.komplikáciou je to že betón by mal tvrdnúť v normálnom počasí minim. 3 dni, ideálne sú 3 týždne. Až potom sa môže zaťažiť napr. automobilovou dopravou. Čím je chladnejšie, tým dlhšie betón vytvrdzuje a získava svoju nosnosť. Pri mrazoch je jeho kryštalizácia spomalená. Takýto betón sa nesmie hneď zaťažiť, inak by sa zlomil, čo by spôsobilo na ceste prepad, alebo trhlinu.

4.komplikáciou je samotné asfaltovanie betónových povrchov. Nesmie sa vykonávať za mrazu. Asfaltobetón –AB- by sa jednoducho časom vymrvil z plochy, a obnova povrchu by bola nevyhnutná. Preto vývarovne asfaltobetónu cez zimu, pokiaľ mrzne, vôbec nerobia. Čakajú na teplejšie dni, kedy môžu spustiť nepretržité varenie asfaltobetónu. Pretože aj im ide o ekonomiku podnikania.

5.komplikácia je ľad alebo sneh vo výkope. Kým čerstvo napadaný sneh sa dá ako tak odstrániť z výkopu, ľad z neho jednoducho nedostanete preč. Je tam, a práve aj na takých miestach, ktoré sú dôležité pre previazanie starého a nového betónu. Pokiaľ medzi takými dvoma vrstvami sa nachádza ľadová vrstva, nedôjde k ich vzájomnému previazaniu, čo môže mať za následok vznik trhliny, a neskôr aj poškodenie povrchovej vrstvy AB na ceste, čo by si samozrejme vyžiadalo následnú opravu.

Z týchto dôvodov nám pribúda počet výkopov po opravách porúch na vodovodnej sieti, pretože poruchy sú stále, a hlavne také, ktoré tečú a v mrazoch spôsobujú namŕzanie vozovky. Tieto dlhodobejšie výkopy, ktoré sú bez povrchovej úpravy, sú v zime častou realitou. Pri sporadických otepleniach nad bod mrazu náš dodávateľ samozrejme využíva toto obdobie, ale na realizáciu všetkých povrchových úprav to zďaleka nestačí. Je tu veľký nepomer, výkopov pribúda viac, ako ich náš dodávateľ vie dať do pôvodného stavu vplyvom poveternostných podmienok. Určite by ich chcel ukončiť viac, pretože aj on hľadí na svoju ekonomiku.

Kvôli týmto dôvodom napr. mieste úrady cez zimu ani nevydávajú rozkopávkové povolenia, výnimkou sú len opravy porúch na inžinierskych sieťach.

Ing. Peter Kreibik, vedúci odd.opráv vodovodných sietí

S úctou

Alena Kopřivová

hovorca
referát komunikácie s verejnosťou
Miestny úrad MČ Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
12. február 2010

Kollárik Ľudovít

Kollárik Ľudovít:
Nerozumiem, prečo je takéto vysvetlovanie zverejňované a prečo po tomto vysvetlení zostáva zodpovedná mestská časť Staré Mesto. Je úmyselným cieľom je poškodzovať Staré Mesto? S pozdravom Kollárik
12. február 2010

Kollárik Ľudovít

Kollárik Ľudovít: Vzhľadom na okamžité zverejnenie môjho vyjadrenia predpokladám že na Vašej stránke bude možné bez problémov realizovať •osobné útoky na iných diskutujúcich •vulgarizmy a obscénnosti •obhajovanie a podnecovanie násilia, nenávisti a netolerancie, najmä voči minoritám ... Žiadam prevádzku tejto stránky jej organizátormi ihneď pozastaviť. S pozdravom Kollárik
08. júl 2012

kollarikov mozog

pridas komentar, dke dobrovolne vpises tvoje meno a potom sa stazujes. mozog si kde nechal.
23. február 2015

Andrej

Jeden z mnohých podnetov, ktoré sú už vyriešené https://goo.gl/maps/0Lg4Q. Chcelo by to doriešiť.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania