Trojnožky sa presunuli

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Peter 12. novembra 2016

Po akcii ,,Present,, sa trojnožky presunuli z centra mesta do okrajových časti Ba a to konkrétne do Petržalky na Nobelové námestie a na Fedinovu ulicu. tu to už nikomu nevadí?

14. november 2016

Stefan

Ja som to od zaciatku vravel, ze to tak skonci. Tento podnet som sem uz dal davnejsie, ale mestak cst ma odignorovala. Ak to sem dali, musela sa mestka cast s nimi dohodnut. Cize je to s pozehnanim starostu Bajana.
14. november 2016

Stefan

Ja som to od zaciatku vravel, ze to tak skonci. Tento podnet som sem uz dal davnejsie, ale mestak cst ma odignorovala. Ak to sem dali, musela sa mestka cast s nimi dohodnut. Cize je to s pozehnanim starostu Bajana.
14. november 2016

Martin Nýdr

Ono ich je po Petržalke oveľa viac a nie len na pozemkoch v správe MČ, ale aj popri magistrátnych cestách.
16. november 2016

Odpoveď samosprávy

Tieto reklamné zariadenia na Nobelovom nám. registrujeme už od r. 2012, kedy sme aj konali so spoločnosťou Present. V tom období sme niekoľko krát vyzývali hl. m. SR Bratislava ako vlastníka pozemkov, resp. komunikácii, ale bezvýsledne. Hlavné mesto ani vtedy ani teraz neprejavuje záujem s nami spolupracovať. Bez spolupráce vlastníka pozemku máme zviazané ruky na rýchlu možnosť odstrániť takéto zariadenia.

Od 2.1.2015 účinnosti novely stavebného zákona „reklama“ je charakterizovaná ako reklamné stavby s presnou špecifikáciou, a podľa tejto novely zariadenia tohto typu spoločnosti Present nie sú reklamné stavby a nepodliehajú konaniu podľa stavebného zákona.

Teraz má hl. m. SR Bratislava ako vlastník pozemkov veľkú možnosť pracovať na tom aby v krátkej dobe zariadenia tohto typu boli odstránené.

mestská časť BA-Petržalka
17. november 2016

autopravo

takze to je v zodpovednosti primatora a jeho magistratu. ale to sa panovi primatorovi uz nehodi do jeho osobneho "pi ar" - niekde na sidlisku uprostred panelakov. Tieto trojnozky uz demontovat nepojde samozrejme.
17. november 2016

Stefan

Prosim admina o prehodenie podnetu na magistrat. Dakujem
19. november 2016

cestár

Pán Štefan, keď sa už chcete vyjadriť, tak prosím zodpovedne a adresne. Veľmi veľa Vás občanov hneď útočí samozrejme na toho najbližšieho, v prevažnej miere na príslušnú mestskú časť. Petržalka Vás neodignorovala, má sto percentnú pravdu. Pán primátor sa rád predvádza ako bojuje za Bratislavčanov len je úplný opak medzi je slovami a skutkami. Ak chcete môžem Vám ich pár pripomenúť - Hlavná stanica, vypovedanie zmluvy kde na rychlo vykonal nezmyselné úpravy na oko pre Bratislavčanov, parkovanie jeho auta v podzemnej garáži, odpustenie 3,7 mil. € za penále, neriešené náhradných bytov z dôvodu regulovaného nájomného v reštituovaných domoch a mnoho mnoho ďalších a takto bojuje aj proti reklame, proti malým reklamným spoločnostiam, ale uzavrie memorandum s najväčšou spoločnosťou na reklamu, predsa budú voľby a treba sa občanom ukázať. MČ nemôže konať, pretože pozemok je hlavného mesta SR Bratislavy a nebol mestskej časti zverený v zmysle súčasných platných zákonov. P. primátor by si už mal uvedomiť svoju zodpovednosť, mali by konať a nevyhovárať sa iných.
19. november 2016

Nacbo Ynmynona

Takze tieto trojnozky ma na starosti majitel pozemku (mesto Bratislava) a nie spravca pozemku (MC Petrzalka a traja dalsi) ?

Vlastníci
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR
Podiel: 1/1

Správcovia
Mestská časť Bratislava - Petržálka, Kutlíkova 17, Bratislava, PSČ 852 12, SR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR BA, Junácka 4, Bratislava, PSČ 831 04, SR, (mestská príspevková organizácia)
Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topolčianska 15, Bratislava, PSČ 851 01, SR
Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava, PSČ 851 03, SR

Nájomcovia
MEDIAL ŠENK, s.r.o., Haanova 10, Bratislava, PSČ 851 04, SR
DAMP, spol. s.r.o., Majerníkova 23, Bratislava, PSČ 841 05, SR
AUPARK Tower Bratislava s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, PSČ 821 09, SR
AUPARK a.s., Einsteinova 18, Bratislava, PSČ 851 01, SR
TŠP - Tenisová škola Petržalka, občianske združenie, Nobelovo námestie 6, Bratislava, PSČ 851 01, SR
CNNS, s.r.o., Sumbalova 1, Bratislava, PSČ 841 05, SR
Tatra Residence, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava, PSČ 811 06, SR
Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava, PSČ 851 01, SR
Základná škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava, PSČ 851 01, SR
Regent and Co., spol. s.r.o., Vlastenecké nám. 3, Bratislava, PSČ 85101, SR

zdroj: http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=imagery&zoom=12&lng=17.0995&lat=48.1297#/parcelsc(1645388012)/detail?highlight=true
21. november 2016

cestár

Reagujem na Nacbo Ynmynova. Toto je otázka na dlhžiu debatu, budem sa snažiť vysvetliť v krátkosti. Vlastník pozemku má v svojej kompetencii určenie najdôležitejších podmienok nájmu, pretože je vlastník a zodpovedá za svoj majetok. Pre názornosť uvediem príklad:, ste vlastníkom bytu, záhrady atď. a chcete svoj majetok prenajať. Podmienky prenájmu si stanovíte Vy, buď ich bude nájomca akceptovať tak mu to prenájmete alebo ak ich nepríjme, nájom nebude. Následne by mala byť uzatvorenú zmluvu o nájme. Keďže pozemok je pomerne veľký ako uvádzate v stanovisku, mali by mať jednotlivý nájomcovi zmluvy, v ktorých by mali byť špecifikované jednotlivé hranice prenajatých plôch s výmera a jednotlivé špecifické podmienky nájmu, V podstatnej väčšine takých zmlúv je klauzula, že prenajímateľ nesmie uzatvárať ďalšie nájomné zmluvy bez vedomia vlastníka, čo je dnes bežná prax a ryžuje on, pokiaľ mu na to nepríde vlastník. To, že si určitý nájomcovi zabezpečili správcovstvo prenajatých pozemkov, dočasných ale trvalých stavieb, to je vzťah nájomcu a vlastníka. Takže ešte raz, zodpovedné je Hlavné mesto SR Bratislava, ako vlastník pozemku na čele s primátorom Nesrovnalom.
22. november 2016

Stefan

Cestar k tvojmu komentu nemam slov. Je to napisane uplne jasne a vystizne a bez hnevu. Dakujem.
22. november 2016

Stefan

Cestar k tvojmu komentu nemam slov. Je to napisane uplne jasne a vystizne a bez hnevu. Dakujem.
22. november 2016

Nacbo Ynmynona

Cestar, dakujem za objasnenie.
05. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, hlavné mesto všetkých 428 reklamných zariadení zo svojich pozemkov a ciest odstránilo. Na pozemkoch a komunikáciách, ktoré sú v správe mestských častí, musia konať oni. Iné povolenia hlavné mesto nedávalo.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava
05. január 2017

Stefan

Proím Vás MČ Petržalka odpísala vyššie! Pozemky sú predsa v správe magistrátu. Tak konajte. Zjavne ste neodstránili všetky! Zase len výhovorky.
09. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pozemok na ktorom stojí trojnožka na fotografii podnetu sme identifikovali ako pozemok reg. C, parc. č. 4921/25, vo vlastníctve Hl. mesta.
Pozemok bol zverený mestskej časti Petržalka zverovacím protokolom č. 13/96. Vzhľadom na túto skutočnosť nie sme oprávnení v predmetnej veci konať.
Na pozemku, ktorý je mestskej časti zverený, vykonáva práva a povinnosti vlastníka príslušná mestská časť, okrem práva predať tento pozemok bez súhlasu hl. mesta.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava
09. január 2017

Martin Nýdr

To vyjadrenie z magistrátu je zavádzajúce, pretože chodníky priľahlé ku komunikáciám Šintavská (na nich magistrát realizoval bezbariérové úpravy)a Dolnozemská - sú v majetku a správe magistrátu a trojnožky tam sú stále. Toto nemôžu poprieť ani sa vyhovoriť na inú inštitúciu.
03. apríl 2017

Nina Klusová

Odstránenie nelegálnych trojnožiek

Prosím o odstránenie nelegálnych trojnožiek z Nobelového námestia, ktoré sú neestetické a najmä, firma Present si tam nezákonne umiestňuje reklamu. Magistrát už pre nejakým časom zrušil zmluvu s touto firmou. V meste odstránili stovky týchto trojnožiek, mestské časti si však musia trojnožky odstrániť samy. Ide len o odskrutkovanie niekoľkých šróbov a hodiť tabule do zberného dvora. Vopred ďakujem.
27. august 2017

Nacbo Ynmynona

Nelegálne reklamy sú stále na mieste a sú na nich zväčša dotrhané plagáty. Kedy budú konečne odstránené.
10. február 2018

Nacbo Ynmynona

Trojnožky sa opäť presunuli, takže tento podnet je vyriešený. Ďalšie pkračovanie neúspešného boja samosprávy s arogantným podnikateľom a s týmito istými trojnožkami je možné sledovať tu: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/48221/trojnozky-pre-gymnazium-einst-a-pred-bud-policajtov-pecnianska

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania