Upchaný kanál Vajnorského potoka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Monika Voleková 21. novembra 2016

Pneumatikami je znečistený a zelinou upchaný kanál Vajnorského potoka pri Rybničnej 61 B.

21. november 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
23. november 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet týkajúci sa znečisteného Vajnorského potoka pneumatikami a burinou pri ul. Rybničnej 61/B.
Podnet v zmysle § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch postúpime príslušnému orgánu štátnej vodnej správy t.j. správcovi uvedeného vodného toku Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., Odštepný závod Bratislava s požiadavkou o vyčistenie tohto vodného toku. Riešenie budeme monitorovať.

S pozdravom

I


ng. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania