Náletovky pri Chorv. ramene - Markova

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Neriešený

Prosíme MPVPS o odstránenie náletových topoľov, ktoré sú vyznačené na obr., vyzerá to veľmi zanedbane. Najlepšie aj s koreňmi, pokiaľ sa dá...

17. október 2017

Odpoveď samosprávy

Predmetná plocha sa nachádza v koridore pre Nosný dopravný systém a nie je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. V súčasnosti vlastník pozemku – Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje kosenie predmetných plôch a aj náletov.

mestská časť BA-Petržalka
02. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Informovali sme príslušné oddelenie hlavného mesta, ktoré sa podnetu bude venovať.

S pozdravom

Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania