Svojvoľné osadenie dopravného značenia

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení
meno
Nivy 14. mája 2018

Na Kvetnej ulici bola osadená značka B1 "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch" s dodatkovou tabuľkou s textom "Okrem obyvateľov bytového domu 11-13-15". Takisto boli osadené stĺpiky a plastová reťaz, zamedzujúca vjazdu na pozemok, ktorý je majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Značka bola osadená na existujúci stĺp so schváleným dopravným značením. Podľa technického prevedenia dopravnej značky, dodatkovej tabuľky a reťaze vidno, že tam boli osadené svojvoľne, buď obyvateľmi domu alebo firmou, ktorá sídli v suteréne domu - za jediným účelom, aby si takýmto spôsobom vybudovali súkromné parkovacie miesta na mestskom pozemku, kde bol pôvodne trávnik a zeleň. Teraz je to iba rozjazdená plocha (ktorú zrejme neskôr ešte vybetónujú?) medzi nelegálne umiestnenými obrubníkmi .

14. máj 2018

Nivy

číslo parcely 10070/2
22. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
23. júl 2018

Nivy

Prešli dva mesiace - žiadna zmena, žiadne vyjadrenie.
05. september 2018

Nivy

onedlho to budú 4 mesiace..
16. október 2018

Nivy

Po 5 mesiacoch bez zmeny
31. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že cestný správny orgán Hlavného mesta SR Bratislavy pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení neeviduje k dnešnému dňu za rok 2018 určenie použitia dopravných značiek na ulici Kvetná, resp. účelovej komunikácii pri ulici Kvetná z tohto podnetu.
MČ Bratislava Ružinov ako príslušný cestný správny orgán je oprávnená vykonať štátny odborný dozor na MK. III. a IV. triedy a účelových komunikáciách. Hlavné mesto je následne, na základe zaslaných výsledkov štátneho odborného dozoru (v zmysle štatútu Hl. m. SR Bratislavy čl. 73, 74), oprávnené uložiť pokutu v zmysle §24a zákona č. 135/1961 Zb. (cestného zákona).

V prípade zrealizovania spevnených plôch za predmetnými dopravnými značkami, je žiadateľ oprávnený informovať sa, resp. podať podnet na stavebný úrad MČ Ružinov.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. november 2018

Nivy

Takže dopravné značky sú tam neplatné? A kto ich teda odstráni?
21. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v predmetnej veci je potrebné kontaktovať Mestský úrad mestskej časti Ružinov.

Ďakujeme za porozumenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
22. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobry den,

pravny odbor MC-Ruzinov bol poziadany o stanovisko k danej situacii. Na jeho zaklade bude posudena prislusnost statneho odborneho dozoru.

s pozdravom,

Útvar pre styk s verejnosťou
28. apríl 2019

Nivy

Aké je teda stanovisko právneho odboru MČ Ružinov?
28. apríl 2019

Nivy

bez zmeny
28. apríl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň, ďakujeme za aktualizáciu, podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Petra Kňazeová
admin Odkazprestarostu-Ružinov
25. august 2019

Nivy

a stále bez zmeny

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania