Vitaj v hlavnom meste

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Daniel Dudinský 04. augusta 2013

chcel by som poprosiť p. Ftáčnika, p. Rosovú, samozrejme ich obrovský aparát a hovorcov, aby si zbalený kufor skúsili zobrať na hlavnú železničnú stanicu aj inak, ako vlastným autom či taxíkom, napr. rovnako ako MNOŽSTVO TURISTOV, ktorí pricestujú do BA !!!

06. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý preveril inšpektor verejného poriadku. Námestie F. Liszta, ktoré sa nachádza pre hlavnou železničnou stanicovu, je v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Magistrát ako správca zodpovedá za čistotu, poriadok, organizáciu dopravy ako aj za stav komunikácii v tejto lokalite. Mestská časť niekoľkokrát inšpektormi verejného poriadku ako aj písomne požiadala magistrát o dodržiavanie čistoty a zabezpečenia nápravy, keďže ako správca za to zodpovedá hlavné mesto. V prípade nedodržiavania výziev Starého Mesta, začne mestská časť voči hlavnému mestu správne konania. Mestská časť má v tejto lokalite zodpovednosť za vydanie územného rozhodnutie a stavebných povolení, ktoré bude stavebník potrebovať pri prestavbe železničnej staniec. Staromestský stavebný úrad si svoje povinnosti vždy splnil, otázky vysporiadania pozemkov je na hlavnom meste a ako sa predstavitelia hlavného mesta dohodnú so súkromnou spoločnosťou, ktorá má prestavbu realizovať.

Váš podnet sme preto zaslali kompetentným pracovníkom magistrátu s požiadavkou o jeho vyriešenie.

S pozdravom,


Tomáš HALÁN
hovorca


Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6245
Fax.: +421 2 5292 0003
Mobil: +421 902 051 743
e-mail: hovorca@staremesto.sk

www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk

13. december 2013

Daniel Dudinský

Tento problém niekto vyriešil. Neviem či Mesto. Asi skôr Železnice Slovenskej republiky, keď riešili úpravu chodníkov pred vestibulom žst. Bratislava - hlavná stanica, lebo to bolo opravené v rovnakom období. Ale je to len domnienka.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania