Cyklotrasa bez údržby na Kopčianskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Neriešený
meno
Peter Oravec 12. júna 2018

Cyklotrasa (čiastočne ja chodník) na Kopčianskej je bez akejkoľvek údržby. Výtlky, špina, štrk, hlina, burina, neorezané kríky zasahujúce do cyklotrasy, vyblednuté značenie... Prosím o riešenie a najmä o pravidelnú údržbu.

12. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
13. jún 2018

Stefan

Otras ako sa stara magistrat o cyklocesty. Dolnozemska detto. Snad nove vedenie to zmení.
01. október 2018

Peter Oravec

Arogancia, cynizmus a impotencia samosprávy v priamom prenose.
Prosím o preposlanie samospráve.
30. október 2018

Michal Haman

Podnet bol preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
31. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
12. november 2018

Odpoveď samosprávy


Dobrý deň,

vo veci Vášho podnetu Vás informujeme, že daná cyklotrasa pravdepodobne bola budovaná mestskou časťou Petržalka a do dnešného dňa nebola odovzdaná do správy mesta. Starostlivosť by mala mať do odovzdania stavby mestská časť Petržalka. V predmetnej veci sa preto odporúčame obrátiť na mestskú časť.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. november 2018

Stefan

tak prehodiť na MC poprosíme admina. neskutocne ako to tu funguje. Magistrat vs mestke casti.
13. november 2018

Michal Haman

Zdravím, Magistrát už prehodil zodpovednosť. Podnet je teraz v rukách MČ Petržalka.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
21. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

údržba predmetnej cyklistickej cesty bude zabezpečená prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Zároveň bola zabezpečená výmena poškodených košov na odpad.

Mestská časť BA-Petržalka
25. marec 2019

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet.
Žiadna údržba nebola zabezpečená ani vykonaná, to bola zo strany samosprávy lož.
Prosím o preposlanie samospráve.
Pre admina OPS: prosím, prečo je pri tomto podnete zodpovedný MÚ Petržalka, a pri tomto pomerne analogickom podnete:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/41309/rozbite-a-rozhadzane-cykloznacenie-na-kopcianskej
je zodpovedný magistrát? Nemala by tam byť rovnaká zodpovednosť? Ďakujem.
09. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na cyklotrase často prichádza k poruchám mechanickým poškodením vandalov, ktorí ničia dopravné značky, informačné tabule, podpaľujú smetné koše.
Uvedené prvky pracovníci MČ Petržalka opravujú, prípadne vybavujú ich znovuosadenie cez pracovníkov podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Pri fyzickej obhliadke v apríli 2019 sme zistili poškodenie informačných tabúľ a v dvoch prípadoch sme ich museli uskladniť pre prípad odcudzenia a tiež uvoľnenie dopravného vodorovného značenia .
Po dohode s vedúcimi pracovníkmi VPS budú poškodenia odstránené do 15 dní, teda približne do
26. 4. 2019.
Pracovníci VPS taktiež pravidelne vyprázdnia koše a pozametajú cyklotrasu.

Kto? MP VPS

MÚ BA - Petržalka
09. apríl 2019

Peter Oravec

Vážení v MP VPS,
asi tu niekto nevie čítať alebo je problém v niečom inom.
Podnet znel, citujem:
"...bez akejkoľvek údržby. Výtlky, špina, štrk, hlina, burina, neorezané kríky zasahujúce do cyklotrasy, vyblednuté značenie..."
... a vy napíšete niečo o tabuliach a pozametaní? Nechcem sa opakovať, ale v súlade so znením podnetu treba riešiť:
- systematickú údržbu cyklotrasy
- výtlky,
- špinu
- štrk
- hlinu
- burinu
- neorezané kríky zasahujúce do cyklotrasy
- vyblednuté značenie...
Prosím o preposlanie samospráve a prípadne aj MP VPS.
09. apríl 2019

Stefan

Je to spojnica spájajúca SVK a Rakúsko, zaslúžila by si patričnú údržbu po celej trase. Momentalne to okolie vyzerá priam hrozivo. Pravidelná údržba je to minimum. Neviem v akom stave je aktualne MP VPS ale oni robia čo môžu. To že majú úbohé strojové vybavenie je druhá vec. Všetko sa robí ručne. Tu vidím hlavný problém, že sa nedá stíhať všetko. Jedno zamestacie auto Citycat aj to je viac pokazene ako funkčné.
10. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o údržbu sa postará Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Kto? MP VPS

MÚ BA - Petržalka
23. apríl 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
25. apríl 2019

Michal Haman

Podnet preposlaný samospráve s prosbou o vyjadrenie k aktualizácii podnetu.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Peter Oravec

MP VPS KSČ NDR ZSSR sa nepostaral.
Samospráva viac ako rok ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie samospráve.
16. september 2019

Michal Haman

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
19. september 2019

Peter Oravec

Pán admin, tu je zodpovednosť MU Petržalka a pri tej istej cyklotrase tu
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/41309/rozbite-a-rozhadzane-cykloznacenie-na-kopcianskej
je zodpovednosť magistrát.
Kto je vlastne za tú cyklotrasu zodpovedný?
04. október 2019

Peter Oravec

Pán admin, tu je zodpovednosť MU Petržalka a pri tej istej cyklotrase tu
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/41309/rozbite-a-rozhadzane-cykloznacenie-na-kopcianskej
je zodpovednosť magistrát.
Kto je vlastne za tú cyklotrasu zodpovedný?
04. október 2019

Peter Oravec

Je to minimálne dva roky, z toho rok za Matúša, neudržovaná a zdevastovaná medzinárodná cyklotrasa. Nikto v meste netuší, kto tú cyklotrasu spravuje. Magistrát tvrdí, že cyklotrasu asi postavila mestská časť Petržalka a do správy mesta nebola odovzdaná, preto by sa o ňu mala starať Petržalka. Miestny úrad Petržalka zase tvrdí, že cyklotrasa je v kompetencii magistrátu. Kompetencie sú nejasné a jeden sa vyhovára na druhého.
Tu sú k tomu vyjadrenia mestskej časti Petržalka a magistrátu:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/53255/cyklotrasa-bez-udrzby-na-kopcianskej
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/41309/rozbite-a-rozhadzane-cykloznacenie-na-kopcianskej
Magistrát: "Starostlivosť by mala mať do odovzdania stavby mestská časť Petržalka."
Petržalka: "Cyklotrasy sú v komeptencii Magistrátu hlavného mesta."
Samotný OPS v tom nemá jasno, pretože pri jednom podnete je uvedená zodpovedosť Petržalka a pri druhom podnete magistrát
(a pri tomto podnete
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/77737/kopcianska-znecistena-cyklotrasa
zase STaRZ). :-)... keby to nebolo do plaču.
Takže stále platí toto:
https://pedrooravec.blog.sme.sk/c/517134/nepricetne-cyklotrasy.html
Aj keď sa mesto správa k svojim obyvateľom ako gauner, obyvatelia to nemôžu ani pomenovať pravými slovami.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania