Rozbité obrubníky stromov a chodníky na Blumentálskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

V riešení
meno
Peter Oravec 23. júna 2018

Na Blumentálskej ulici v celej jej dĺžke sú zničené obrubníky stromov, ako aj priľahlé chodníky. Prosím o komplexnú opravu a údržbu.

06. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na Blumentálskej ulici momentálne prebiehajú práce na príprave projektu, ktorý bude riešiť novú organizáciu dopravy, parkovanie, nové chodníky a cyklocestu. V tomto projekte je obsiahnutá aj revitalizácia zelene - nielen dosadenie chýbajúcich stromov, ale aj oslobodenie koreňov stromov spod asfaltu a okrasná výsadba pod nimi.

Milan Stanislav, referát komunikácie s verejnosťou
15. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
po revitalizácii Blumentálskej ulice je tento problém vyriešený. Stromy nie sú uväznené v betóne, majú dostatok priestoru pre korene.

Oddelenie komunikácie MÚ Bratislava - Staré Mesto
15. máj 2019

Peter Oravec

Dobrý deň,
podnet znel:
"Na Blumentálskej ulici v c e l e j j e j d ĺ ž k e sú zničené obrubníky stromov, ako aj priľahlé chodníky. Prosím o k o m p l e x n ú opravu a údržbu."
Opravená bola iba časť Blumentálskej ulice. Druhá časť Blumentálskej ulice, bližšie k Legionárskej, ostala v pôvodnom stave.
Podnet preto n i e j e vyriešený. Prosím o opravu statusu podnetu na neriešený.
Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania