Nelegálna ubytovňa robotníkov

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Samuel 08. augusta 2018

Už dlhšie si všímam, že v nebytových priestoroch na Jungmannovej 12/14 dochádza k organizovanému nocovaniu robotníkov.

Som toho názoru, že sa v žiadnom prípade nemôže jednať o povolenú činnosť, keďže tieto priestory nie sú určené na takýto typ "podnikania", navyše ako obyvatelia bytov sme o ničom neboli informovaní. Správca sa netvári, že by sa niečo chystal s týmto stavom robiť, keďže sa jedná už o niekoľko mesačný stav. So samotným zdržiavaním robotníkov sa spája aj zvýšený neporiadok v okolí vstupu (množstvo špakov, krabičiek od cigariet, fľaše od alkoholu,...0

Predpokladám, že priestory má v prenájme tá istá osoba, ktorá prevádzkuje psí salón na terase, a s ktorým sú tieto priestory prepojené.

08. august 2018

tyno

Tiež by ma zaujímalo, či tento " podnikateľský subjekt " má aj nádobu na vlastný odpad, čo je jeho povinnosťou. Prosím kompetentné orgány preveriť. Tiež dávam podnet na preverenie podnikateľa, ktorý má prenajatý priestor pod terasou na Jungmannovej 20, sídli tam bez označenia firmy a smeti sype do kontajnerov určených obyvateľom Jungmannovej 18 - 20. Ďakujem
03. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Miestnym zisťovaním sme overili, že majiteľom uvedeného nebytového priestoru je Bytové družstvo Bratislava so sídlom Budatínska 1, Bratislava. Telefonicky sme o Vašom podnete informovali zodpovedného pracovníka BDB a požiadali o vykonanie príslušných opatrení. Zároveň sme vykonali osobný kontakt s prevádzkovateľom predmetnej prevádzkarne, ktorého sme upozornili na možné protiprávne konanie v prípade, že by sa ubytovanie uvedených osôb potvrdilo. V prípade opakovaných zistení odporúčame podať podnet na Živnostenský odbor Okresného úradu Bratislava pre podozrenie z neoprávneného podnikania.“

Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Bytové družstvo Bratislava
18. jún 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame zodpovednej inštitúcii.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania