101 výtlkov Príjazdná ul.

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Martin Bak 14. augusta 2018

Príjazdná ul. od železničnej stanice Vajnory po križovatku pri Ravene je jeden veľký tankodróm. Kto by chcel ísť bicyklom po krajnici v zanikajúcom "cyklokoridore", príde o koleso napríklad vo výtlku č. 50. Vyznačených ich je zatiaľ len 70 ale tipujem že celkom ich bude 101 :)

14. august 2018

Ernest Hlinik

Pripomina mi to cestu 4. kategorie v Rumunsku. Nebolo by lepsie ten asfalt odhrnut a jazdit po polnej ceste?
15. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výtlky na Príjazdnej sú v štádiu riešenia ako sme uviedli v predchádzajúcom podnete. je štruktúra dier taka rozsiahla že použitie technológie ktorú máme k dispozícii by nebola efektívna. Naši pracovnici preto skontrolovali celú ulicu , jednotlivé diery označili a zdokumentovali. To je to číslo na fotografii. V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia potrebná k tomu, aby sme mohli objednať externú firmu na opravu povrchu. Vzhľadom na to, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.Bc. Ivan Görcs
vedúci referátu hospodárskej správy
MČ Bratislava – Vajnory
18. august 2018

Michal G

Firma RAVEN demoluje nakladnou prepravou všetky komunikácie na ulici pri starom letisku, všetky cesty, cyklochodníky, sú totálne zdemolované nakoľko táto cesta nie je dimenzovaná na tak vysokú záťaž, denne tadiaľ prechádzajú desiatky plne naložených kamiónov. Taktiež je celá cesta pravidelne znečistená štrkom.
08. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin Bak
ďakujeme za podnet. Na základe vášho podnetu sme podnikli kroky na jeho riešenie. Vo vlastnej réžii a s vlastnými prostriedkami sme zabezpečili opravu výtlkov hlavne v časti od železničnej stanice smerom k nadjazdu (pozri foto), treba však podotknúť že touto technológiou nedokážeme opraviť výtlky ktoré sú hlbšie a zasahujú až do podkladu cesty. V niektorých prípadoch sa to týka aj rozpadnutej krajnice. Nakoľko Príjazdna ulica je v správe magistrátu hl. mesta požiadali sme správcu o súčinnosť pri oprave povrchu. V reakcii na podnet nám Ing. Ľ. Valentovič z Oddelenia správy komunikácii oznámil že oprava rozpadnutého úseku cesty bola nahlásená dodávateľovi, ktorý ju zabezpečí.
Z Príjazdnej nám patrí iba 300 m. Problém je, že nie je určené kde sa nachádzajú. Riešili sme opravu výtlkov na vyznačenej cyklotrase na Príjazdnej od konečnej autobusov smerom na Rendez. Firma u ktorej sme opravu objednali, má žiaľ voľné kapacity až od začiatku októbra. Takéto poškodenie, ako je v podnete, je na viacerých častiach Príjazdnej až po Rendez. Oprava ktorá by bola potrebná, sa našimi prostriedkami spraviť nedá, nakoľko sa jedná o zásah do podkladovej vrstvy, úpravu a spevnenie krajnice, ktoré by bolo treba realizovať pri komplexnejšej rekonštrukcii celej cesty.

Bc. Ivan Görcs
vedúci hospodárskej správy
24. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Martin Bak
opravu výtlkov na Príjazdnej ulici uplynulý týždeň nám spravila externá spoločnosť.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania