Veľmi hrboľatý prechod pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení

tento povrch je pre kočíky v podstate neprejazdný. Prosíme o opravu. Ďakujem

26. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Priechod pre chodcov ( oranžová farba) bol zriadený a schválený Krajským dopravným inšpektorátom dočasne počas výstavby plavárne. Dopravné značenie v súčasnosti neplatí. Oprava betónového povrchu vjazdu na parkovisko bude zaradená do plánu opráv na rok 2019.
V tomto roku sú finančné prostriedky rozplánované, realizujú sa opravy havarijného stavu.
Z uvedeného dôvodu predpokladáme opravu v ďalšom období podľa prideleného rozpočtu.


Mestská časť Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania