Astrová-priechod pre chodcov-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení
meno
Barbora 05. januára 2019

Na križovatke ul. Astrová a Ľanová (bližšie k poliklinike) chýba priechod pre chodcov.
Chodec idúci po Ľanovej ulici smerom k poliklinike, nemá na tomto mieste ako prejsť cez Astrovú ulicu.

15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
tento podnet sme preposlali naším zodpovedným pracovníkom, ktorí vykonajú obhliadku a následne musia tieto veci prekonzultovať s Krajským dopravným inšpektorátom.
O vyjadrení Vás budeme informovať.

Útvar pre styk s verejnosťou
Miestny úrad Ružinov
22. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Vaša žiadosť o zriadenie priechodu pre chodcov v predmetnej lokalite bude predložená na schválenie do novovznikajúcej Komisie pre dopravu MČ Bratislava-Ružinov. Po jej schválení bude vypracovaná potrebná projektová dokumentácia, ktorá bude predložená Stavebnému úradu. Po povolení bude realizácia zaradená do harmonogramu plánovaných prác.

Útvar pre styk s verejnosťou
Miestny úrad Ružinov
26. január 2019

Barbora

Na druhej fotke je vidieť, že cesta na Astrovej ulici je zrekonštruovaná. Domnievala som, že priechod tam bol a zabudlo sa na neho pri renovácii cesty. Vzhľadom na vyjadrenie MU Ružinov, bude samotná realizácia priechodu ešte časovo náročná, ak vôbec príde k jeho schváleniu v Komisii.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.