Zanedbaná údržba

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
meno
Staromestský Občan 15. februára 2011

Dobrý deň.

Tento problém sa síce týka celého svahu, ktorý sa tiahne pozdĺž Žižkovej ulice a Nábrežia arm. gen. L. Svobodu, no najmä okolia schodov pri ulici Kráľovské údolie.

Svah je bez akejkoľvek údržby už dlhšiu dobu, všade sú porozhadzované odpadky, suché lístie a zeleň je prerastená. Odpad zo zametania schodov často končí v spomínanom svahu. Vrchné konáre agátov, ktoré spevňujú svah sú odumreté a ohrozujú chodcov počas veterných dní.
V minulosti tomu tak nebolo. Aj keď pomerne strmý terén bol pravideľne udržiavaný, v lete kosený, zeleň orezávana a aspoň raz ročne bolo pohrabané popadané lístie.

Prosím teda kompetentných o jarnú revitalizáciu tohto svahu. Uprostred schodov sa nachádza stĺp pouličného osvetlenia, na ktorý by sa dal namontovať smetný kôš. Možno by sa tým zabránilo rozhadzovaniu odpadkov, lebo kôš na konci schodov, pri poštovej schránke býva často plný.

Vopred ďakujem za odpoveď.

24. február 2011

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Vás podnet, o uvedenom probléme mestská časť už vie. Vyčistenie svahu je veľmi finančne národné, nakoľko jeho vyčistenie by museli zabezpečiť spôsobilé osoby. Svah je veľmi strmý a hrozilo by nebezpečenstvo úradu. Predmetné kry a agáty sa nemôžu nateraz odstrániť, nakoľko ich korene držia svah, aby sa nezosunul. Po konzultácii s vedúcim oddelenia správnych činností budeme žiadať na vyčistenie tohto svahu zvýšenie rozpočtu.

S pozdravom,

Tomáš HALÁN
hovorca
Miestny úrad MČ Bratislava - Staré Mesto
11. február 2016

Staromestský Občan

Tu pekne vidieť prístup starého a nového vedenia m.č. Staré Mesto. Zatiaľ čo predošlé vedenie len vymýšľalo ako sa to nedá, súčasné vedenie ako tak podnet vyriešilo. Zanedbaná zeleň zatiaľ ostáva, ale smeti už zmizli (po piatich rokoch!).

Podnet môžete označiť za vyriešený, aj keď zásluhy má až súčasné vedenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania