Chýbajúci priechod pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený

Zaslal: Peter Kulifaj, 19. februára 2014

Po stavebných úpravách na ceste číslo 505 a ulice Jána Jonáša "zmizol" jeden z priechodov pre chodcov, ktorý bol prirodzeným a logickým vyústením chodníka od väčšiny domov smerom na autobusovú zastávku. Cesta sa stala plynulejšou pre autá, no nebezpečnejšou pre chodcov...

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.