Opletalova-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Lucia Hornakova 15. novembra 2019

Bude opravený aj tento kúsok chodníka?

18. november 2019

Odpoveď samosprávy

Opletalova ul. je miestnou komunikáciou II. triedy v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Správu, údržbu a opravu komunikácie včítane chodníkov zabezpečuje prostredníctvom príslušných oddelení magistrátu.
Kto? Iná zodpovednosť - magistrát hl. m. SR Bratislavy

Ing. Katarína Macáková
oddelenie VDŽP
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
20. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
03. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie správy komunikácií k podnetu uviedlo:

"Opletalova ulica spadá do správy Hlavného mesta SR Bratislava - oddelenia správy komunikácií (OSK). Dláždený chodník bol v roku 2019 vybudovaný v rámci stavby: „3 bytové domy – Bystrická ulica“. Správca lokality vykoná obhliadku a v prípade, že dlažba na chodníku je poškodená, vyzve stavebníka k zjednaniu nápravy. Táto požiadavka bude delegovaná na príslušný stavebný úrad - mestskú časť Devínska Nová Ves.
Časť chodníka s asfaltovým povrchom nie je zaradená v pláne opráv na rok 2020. Oprava chodníka je závislá od pridelených finančných prostriedkov na nasledujúce obdobie."

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania