Kolmá - vznikajúca skládka?

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Stefan 22. júna 2020

Areál, ktorý vlastní Západoslovenská energetika, a.s. si niekto prenajal, a vzniká tam takáto skládka, rovno v obytnej zóne,
Má dotyčný subjekt na takúto činnosť povolenie?

22. jún 2020

Peter

Jedná sa o rozšírenie priľahlého areálu VPS, ak si dobre spomínam MČ plánuje využiť celý areál ZSE, keďže terajšie priestory nevyhovujú.

https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2020/06/Návrh-zámeru-na-kúpu-objekt-ZSE.pdf
27. jún 2020

Jano - Star9H6j

nejedná sa o skladku ale pripravu na zmenu celeho arealu podla vyssie uvedeneho dokumentu. ADMIN - Podnet navrhujem uzavriet.
22. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Predmetný priestor v súčasnosti využíva Zberný dvor Petržalka ako priestor vyhradený pre manipuláciu a nakladanie s objemným odpadom. Zber objemného odpadu od občanov Petržalky sa vykonáva formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 o odpadoch. Po vytriedení bude odpad odvážaný oprávnenou osobou. Stav, ktorý vidíte je síce vizuálne nelichotivý, ale ide o stav dočasný a v rámci plnenia zákonných povinností je nevyhnutný.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania