Železničná-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený

Vozidlo stojí na parkovisku pred ZŠ Železničná.

03. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet. Preveríme ho na príslušnom referáte, o nasledovnom postupe Vás budeme informovať.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
10. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Predmetné vozidlo obhliadne pracovníčka príslušného referátu a bude ho riešiť v zmysle platnej legislatívy.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
08. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, predmetné vozidlo sme dňa 11.08.2020 nahlásili na Okresný úrad Bratislava, ktorý je oprávnený vyzvať majiteľa vozidla k splneniu si povinnosti vykonať TK a EK.
Nakoľko sa jedná o automobil s EČV, bez platnej STK a EK, mestská časť Bratislava-Vrakuňa nie je vecne príslušný správny orgán na vybavenie žiadosti, tieto vozidlá nemôže klasifikovať ako odpad podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto tieto podania postupuje na priame vybavenie OÚ.

S prianím pekného dňa
Kto? Okresný úrad BA

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
08. september 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Okresný úrad BA
08. september 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Okresný úrad BA
19. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vozidlo bolo dňa 16.09.2020 odtiahnuté na určené parkovisko, nakoľko ohrozovalo verejné priestranstvo.

S prianím pekného dňa

Mgr. Rastislava Mihóková Miestny úrad MČ BA-Vrakuňa

Referát ŽP, VPS a OH
19. september 2020

Peter

Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania