Vajnory, Naposledy aktualizované

Nezmyselné a poškodené značky na cyklotrase Jurava

Vajnory - Roľnícka


12. februára 2017

2 komentáre 4 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Oslňujúca svetelná reklama na Rybničnej

Vajnory - Rybničná


12. marca 2018

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Poľná necesta

Vajnory - Dorastenecká


01. októbra 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Rozšírenie vjazdu Tibenského ul.

Vajnory - Tibenského


05. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Dobudovanie chodníka do križovatky Čierny chodník/Buzalkova

Vajnory - Čierny chodník


30. decembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Prejazd cez Vajnorské jazero

Vajnory - Vajnorské jazero


28. mája 2018

26 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Upchanté odvodňovacie rigoly na výjazde Vajnory z D1

Vajnory - nadjazd do Vajnor


19. marca 2016

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Národná diaľničná spoločnosť

Vyriešený
 

Odstavené nepojazdné auto

Vajnory - Roľnícka


11. júna 2018

4 komentáre 4 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Staré pneumatiky v kríkoch pri Jurave

Vajnory - Roľnícka


03. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Zabratie verejného priestranstva

Vajnory - Kratiny


19. júna 2018

16 komentárov 2 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Skládka stavebného materiálu

Vajnory - Roľnícka


18. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Grilovanie pri Vajnorskom jazere

Vajnory - Vajnorské jazero


21. júna 2018

9 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

Vyčistenie upchatých kanálov

Vajnory - Osloboditeľská


30. decembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

V riešení
 

Nebezpečný odpad na obecnom pozemku

Vajnory - Roľnícka


20. apríla 2018

1 komentár 3 aktualizácie

Zodpovednosť: MÚ Vajnory

Vyriešený
 

WIFI zadarmo

Vajnory - Roľnícka


22. marca 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Slovak Telekom

Neriešený