Džungľa

Zastávka Plťová bez zariadenia

Džungľa - Plťová


13. mája 2014

Zodpovednosť: MsÚ Košice Džungľa

Vyriešený