Hromadiaci sa odpad na viacerých miestach v katastri Lozorna

Zodpovednosť za riešenie: Lozorno

Neriešený

Zaslal: Lýdia Theinerová, 01. marca 2017

Hromadiaci sa odpad pri reštaurácii Kamenný mlyn, pri Arézskej studni, pri odbočke do priemyselného parku, na viacerých miestach popri ceste. Situácia je katastrofálna, dlhodobo neriešená!!!!

Lokalita: Kamenný Mlyn, odbočka do priem. parku, Artézska studňa a ďalšie miesta pri ceste v katastri obce Lozorno

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.