level start 3
Viac o bodoch aktivity
71%
513/600
level end 4

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% používateľov
89%

17 pridaných komentárov

Viac ako 93% používateľov
93%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%