level start 3
Viac o bodoch aktivity
34%
403/600
level end 4

6 pridaných podnetov

Viac ako 90% používateľov
90%

6 pridaných komentárov

Viac ako 79% používateľov
79%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%