Volebné obvody: č. 2
Poslanci: Mgr. Bruno Horecký; Ing. arch. Kristína Šubjaková; MVDr. Peter Buocik; MUDr. Igor Homola, PhD.;
Plánované opravy komunikácií: www.martin.sk/rozkopavky-a-uzavierky/d-30313/p1=56
Parkovanie: www.martin.sk/parkovaci-system/d-1290/p1=1246
Komunálny odpad: www.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=53670
Separovaný odpad: www.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=63196
BIO odpad: Streda;

Škultétyho ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Škultétyho
19. októbra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-cesta-znečistená

Škultétyho
10. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Máj 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Škultétyho
27. mája 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
August 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Burina na ul. Škultétyho

Škultétyho
03. septembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozbité svetlo na ul. Škultétyho

Škultétyho
04. septembra 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodené dopravné značky

Škultétyho
25. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vysoká tráva na chodníkoch

Škultétyho
24. júla 2017 Komentáre1 Hodnotenie0