Volebné obvody: č. 2
Poslanci: Mgr. Bruno Horecký; Ing. arch. Kristína Šubjaková; MVDr. Peter Buocik; MUDr. Igor Homola, PhD.;
Plánované opravy komunikácií: www.martin.sk/rozkopavky-a-uzavierky/d-30313/p1=56
Parkovanie: www.martin.sk/parkovaci-system/d-1290/p1=1246
Komunálny odpad: www.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=53670
Separovaný odpad: www.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=63196
BIO odpad: Streda;

Škultétyho ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Škultétyho-chodník-rozkopaný

Škultétyho
27. júna 2020 Komentáre3 Hodnotenie0
Február 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-reklama-vizuálny smog

Škultétyho
24. februára 2020 Komentáre2 Hodnotenie2
Január 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-vertikálna značka-poškodená

Škultétyho
30. januára 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
Október 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Škultétyho
19. októbra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-cesta-znečistená

Škultétyho
10. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Máj 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Škultétyho-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Škultétyho
27. mája 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
August 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Burina na ul. Škultétyho

Škultétyho
03. septembra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozbité svetlo na ul. Škultétyho

Škultétyho
04. septembra 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Júl 2017
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodené dopravné značky

Škultétyho
25. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vysoká tráva na chodníkoch

Škultétyho
24. júla 2017 Komentáre1 Hodnotenie0