"Poriadok" na Novomestskej...

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený

Zaslal: Da Vid, 20. decembra 2016

Toto má byť OK? Prosím za všetkých slušných občanov o vyjadrenie zodpovedného!

16. január 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, z uvedenej lokality na Novomestskej ul. je pravidelne odvážaný komunálny odpad 3x do týždňa a to v utorok, piatok a v sobotu. Dňa 21.12.2016 bola na uvedenej lokalite urobená kontrola a stanoviská 1100l kontajnerov boli vyprázdnené (viď. priložená foto).


S pozdravom.

Ing. Barbara Alakszová

Mestský úrad Nové Zámky
Odbor komunálnych služieb

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.