Guľové svietidlá na Hlavnej ulici.

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený
meno
Ján Haluška 27. júla 2014

Dňa 3.3.2014 som ústne a písomne podal na VMČ.4 podnet a riešenie. Doteraz nemám serióznu odpoveď a očakávam ju. Tu je ten text:
Pred budovou krajského súdu bolo zničené a odstránené jedno nízke guľové svietidlo. Žiadam, aby sa neopravovalo a definitívne zrušilo. Miesto elektrického pripojenia, ktoré trčí zo zeme žiadam elegantne schovať.
Som rád, že nízke guľové svietidlá už nesvietia na Hlavnej ulici. Dohromady svietia ešte na 7 miestach. 4 fungujúce guľové svietidlá pri evanjelickom chráme po dosvietení, bude vhodné nahradiť zdrojom s teplou farbou.
Žiadam ešte vypnúť 3 nízke guľové svietidlá v mieste na Hlavnej 123 až 129. Jedno – (štvrté)už nesvieti teraz.
Vhodné by bolo, ak nebudú žiadne ( okrem uličky pri evanjelickom chráme a kolégiu ) nízke guľové svietidlá svietiť na Hlavnej ulici pozdĺž chodníkov. Ušetrí sa energia, zlepší sa výzor mesta a vylepší sa životné prostredie. Ideálne by bolo ich všetky odstrániť. Vyššie guľové svietidlá v parčíkoch s teplou farbou môžu ostať. Po čase životnosti štyroch nevhodných svetelných zdrojov v uličke pri evanjelickom chráme ich treba nahradiť zdrojom s teplou farbou. Neskôr by bolo vhodné všetky guľové svietidlá nahradiť vhodnejším typom, ktorý nesvieti do neba.
..................
Prvé fotografie sú z 11.1.2014 na ktorých je odstránená lampa a zničený strom. Dnes je 27.7.2014 a situácia sa nezmenila k lepšiemu. Lampy stále svietia na konci Hlavnej. Naviac svietia aj v nízkych guľových svietidlách od Hlavnej 75 smerom ku veľkej križovatke.
..........
Zničená lampa bola veľmi rýchlo nahradená a je na svojom pôvodnom mieste. Vyriešilo sa zakrytie káblov. Zlomený strom bude ďalší podnet.

27. júl 2014

Ján Haluška

Zbytočne svietia. Guľové svietidlá sú nevhodné - oslňujú. Svietia aj do neba.
27. júl 2014

Ján Haluška

Nemusia svietiť.
27. júl 2014

Ján Haluška

Zlé farebné podanie pre vonkajšie osvetlenie.
27. júl 2014

Ján Haluška

Posledná fotka je pred evanjelickým chrámom sv. Trojice a kolégiom.
28. júl 2014

Ján Haluška

Prečítajte si: Prešovu hrozia noci bez osvetlenia...
http://presov.korzar.sme.sk/c/6994120/presovu-hrozia-noci-bez-osvetlenia-a-vianoce-bez-vyzdoby.html
Šetriť sa dá hlavne vypnutím nepotrebných svetiel. Nie výmenou za LED. Mesto má jednoduché riešenie na čiastočnú úsporu nákladov - vypnúť guľové svetlá okolo chodníkov.
29. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
08. august 2014

Odpoveď samosprávy

V roku 1996 došlo k zahájeniu rekonštrukcie MPZ v Prešove, pričom jej
súčasťou bola aj realizácia nizkeho osvetlenia vo viacerých etapách. Hlavným
projektantom stavby bola firma M-PROJEKT v zastrúpení Ing. arch. Čutkovej, ktorá
súčasne vykonávala autorský dozor celej stavby. Verejné osvetlenie nízke bolo
realizované v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie a platného stavebného
povolenia tak , aby aj v denných hodinách vytváralo príjemný architektonický ráz
mesta v súlade s ostatnou drobnou architektúrou.
Pred budovou Krajského súdu bol po havárii doplnený stožiar verejného
osvetlenia aj so svietidlom typu BEGA 80W. Prevádzka nízkych svietidiel v nočných
hodinách bola určená po vyhodnotení potreby MsÚ a tak čast' svietidiel bola vypnutá.
V mesiaci august 2014 dôjde k vypnutiu ostatných nízkych svietidiel, okrem 4 ks
v uličke pred Kolégiom.
Čo sa týka požiadavky demontáže nizkych stožiarov a svietidiel - o tom môže
najskôr rozhodnút' len generálny projektant stavby, resp. MsÚ Prešov - Útvar
hlavného architekta.

Ostávame s pozdravom

Ing. Pavol Pella
správca VO
09. august 2014

Ján Haluška

Ďakujem za odpoveď po dlhom čase. Som rád, že sa konečne vypnú ostatné svietiace nízke guľové svetlá. Okrem uličky pri kolégiu. Je to jednoduché a lacné riešenie. Vzhľadom na vysokú zadĺženosť mesta nie je rozumné odstrániť tieto nevhodné svietidlá. Pre istotu dodávam, že už nechcem aby sa odstraňovali teraz. Možno v budúcnosti, keď dožijú. Boli by stým výdavky a to práve nechcem. Stačí ak budú vypnuté.
05. december 2015

Ján Haluška

27.5.2015 mi odkazprestarostu píše: Podnet bol označený ako Vyriešený.
S radosťou Vám oznamujeme, že podnet Guľové svietidlá na Hlavnej ulici bol označený ako Vyriešený.
5.12.2015 píšem ja, že podnet je NERIEŠENÝ. Z dôvodu, že ešte stále svietia dve lampy na konci Hlavnej ulice. Sú to lampy s číslom: 8210 a 8212. V odpovedi z 8.8.2014 sa píše, že okrem 4 lámp v uličke pred Kolégiom sa ostatné vypnú. Doteraz tie nevypnuté svetlá robia spotrebu = zbytočné náklady. Je potrebné, aby som napísal koľko energie sa zbytočne minulo? Rátať viem a bol by som rád, aby to vedeli aj kompetentní ľudia.
05. december 2015

Ján Haluška

Podnet je NERIEŠENÝ. Z dôvodu, že ešte stále svietia dve lampy na konci Hlavnej ulice. Sú to lampy s číslom: 8210 a 8212. V odpovedi z 8.8.2014 sa píše, že okrem 4 lámp v uličke pred Kolégiom sa ostatné vypnú. Doteraz tie nevypnuté svetlá robia spotrebu = zbytočné náklady. Je potrebné, aby som napísal koľko energie sa zbytočne minulo? Rátať viem a bol by som rád, aby to vedeli aj kompetentní ľudia.
05. december 2015

Prešov Odkazprestarostu.sk

podnet bol znova odoslany na radnicu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania